ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) - PLEASE SHARE - YouTube

ZEITGEIST 2: ADDENDUM (FULL MOVIE!) – PLEASE SHARE – YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=1gKX9TWRyfs&noredirect=1The followup to the original film by: Peter Joseph w/ focus on money, corruption, scandals and  Jacque Fresco / The Venus Project.

 

Om hvordan grundprincipper i den moderne økonomi forhindrer en effektiv og rationel indretning af verden.

Synopsis

Filmen starter og slutter med  uddrag fra en tale af Jiddu Krishnamurti. Resten er inddelt i fire dele der hver for sig starter med et citat af en anerkendt intellektuel: Jiddu Krishnamurti, John Adams, Bernard Lietaer, og Thomas Paine

Del 1:

Påviser hvorledes pengesystemet er til skade for samfund og forklarer hvordan penge bliver til, hvordan Fractional Reserve Banking fungerer og hvordan det afstedkommer konstant inflation. Penge er gæld og da gælden har renter skylder vi som samfund altid flere penge end vi har.

Del 2:

Et interview med John Perkins, forfatter til Confessions of an Economic Hitman, der fortæller om hans egen rolle som økonomisk “lejemorder” i de økonomiske magtovertagelser store multinationale firmaer foretog i Latin Amerika, herunder USA’s regerings rolle i forskellige statskup.

Perkins ridser tre trin op man bruger når man vil overtage et land:

  1. Arranger lån der er umulige at betale tilbage.
  2. Gennem Den Internationale Valutafond eller Verdensbanken tvinges landets regering til genforhandlinger af gælden. Genforhandlinger der indebærer devaluering af valutaen, ressourcer sælges billigt, privatiseringer af offentlige services.
    Hvis dette ikke er tilstrækkeligt væltes regeringen med midler som attentater, iscenesatte protester og bestikkelser. Historien om Guatemala, Ecuador, Panama, Venezuela, og Shahen af Iran bruges som understøttende eksempler på denne fremgangsmåde.
  3. Med Irak som eksempel vises det at hvis ovenstående ikke virker eller ikke er tilstrækkeligt sender man militæret ind og vælter regeringer.

Del 3:

I tredje del introduceres Jacque Fresco og The Venus Project, og nødvendigheden af andre socio-økonomiske paradigmer end de herskende. Fresco siger at det frie marked og kapitalisme står i vejen for effektivitet, overflod og menneskeligt fremskridt. I stedet tilskyndes kunstigt skabte men profitforøgende mangelsituationer, utilstrækkelig kvalitet i produktion for at holde gang i det cykliske forbrug, en prioritering af profit frem for mennesker og en alt for stor belastning af miljøet.

Del 4:

Alle sociale problemer skyldes i bund og grund af massiv uvidenhed om begreberne emergence og symbiosis. En uvidenhed som fastholdes af politiske, økonomiske og religiøse institutioner.

Derudover anvises hvordan man kan arbejde for social forandring gennem ikke-vold som f.eks. boykot og uddannelse.

Slutning

I slutningen opfordres til en boykot af de mest magtfulde banker, de store nyhedsnetværk (CNN, ABC, NBC, Fox, osv.), militæret, energiselskaber og det såkaldte ”demokratiske” system, samt at tilslutte sig, støtte og udbrede The Zeitgeist Movement (som vitterligt er meget a-religiøst, selvom det kommer til at lyde nyreligiøst i omtalen)

Kilde:

Zeitgeist: Addendum - Wikipedia, the free encyclopedia

Zeitgeist: Addendum – Wikipedia, the free encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist:_AddendumWikipedias engelske artikel om filmen Zeitgeist: Addendum

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here