I gennem­snit har danskerne en dispo­nibel indkomst på 238.000 kr. Det svarer til en real indkomst­frem­gang på 37.000 kr. siden 2002. Indkomstfremgangen er dog ikke lige­ligt fordelt. De 10 procent rigeste har oplevet en stig­ning på mere end 100.000 kr., mens de 10 procent fattigste i dag har en lavere indkomst end i 2002

via Ulighed: De fattigste danskere er blevet fatti­gere | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here