the economist the next supermodel denmark

Førstepladser på stribe

Og han står ikke alene. Det sen­este halve år har Dan­mark taget tre 1. pladser i lig­nende analyser fra gigan­ter som Ver­dens­banken og Gold­man Sachs, mens The Econ­o­mist giv­er en førsteplads til hele Scan­di­navien.

Den amerikanske virk­somhed Bio­gen ldec har netop investeret fire mil­liarder i Hillerød.

- Det danske for­ret­nins­miljø er virke­lig sta­bilt og posi­titvt for en for­ret­ning som os, siger Esther Ale­gria, admin­istr­erende direk­tør.

via Udlan­det: Dan­mark bed­ste sted at dri­ve virk­somhed | Nyhed­er | DR.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.