Venstre har fore­slået, at der skal ses nærmere på effek­terne af øget bruger­be­ta­ling på de vide­re­gå­ende uddan­nelser. Konsekvenserne af bruger­be­ta­ling på de vide­re­gå­ende uddan­nelser kan meget vel være, at færre unge får en uddan­nelse. Det vil betyde, at samfundet kan gå glip af milli­arder af kroner.

Det er en guldrandet forret­ning for samfundet at give unge en vide­re­gå­ende uddan­nelse set i forhold til, hvis den unge var forblevet ufaglært.

via Uddannelse: Øget bruger­be­ta­ling kan give samfunds­mæs­sige milli­ardtab | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here