Ven­stre har fores­lået, at der skal ses nærmere på effek­terne af øget bruger­be­tal­ing på de videregående uddan­nelser. Kon­sekvenserne af bruger­be­tal­ing på de videregående uddan­nelser kan meget vel være, at færre unge får en uddan­nelse. Det vil betyde, at sam­fun­det kan gå glip af mil­liarder af kro­ner.

Det er en gul­dran­det for­ret­ning for sam­fun­det at give unge en videregående uddan­nelse set i forhold til, hvis den unge var for­blevet ufaglært.

via Uddan­nelse: Øget bruger­be­tal­ing kan give sam­fundsmæs­sige mil­liard­tab | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­råd.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.