(hop ned under videoen for at læse en afskrift af den)

Afskrift:

Her er en løn­mod­tager. Vi kan sige at det er en SOSU‐assistent. Han tjen­er, hvis han er helt gen­nem­snitlig, 22.000 kr om måne­den. Dem skal han selvføl­gelig betale skat af.

Og her er en kon­tan­thjælpsmod­tager. Hvis hun er under 30 år, uden børn og uden uddan­nelse, så får hun knapt 6.000 kr i kon­tan­thjælp. Det kan også være at hun har en mand eller en kone, med forsørg­erpligt, og slet ikke får noget som helst.

Men lad os bare sige, at hun er over 30, uden hjem­me­boende børn og ugift. Så får hun godt 10.800 kr. om måne­den i kon­tan­thjælp. Dem skal hun selvføl­gelig også betale skat af, og så er der kun få penge tilbage.

Så få, at det helt klart betaler sig at arbe­jde. Det er irriterende fak­ta, hvis man hed­der Joachim B. Olsen, eller arbe­jder for CEPOS, eller er spin­dok­tor for Ven­stre. For så vil man helst have væl­gerne til at tro, at kon­tan­thjælpen er så høj i Dan­mark, at det ikke kan betale sig at arbe­jde. Ellers bliv­er det jo svært, at få folk med på, at skære i kon­tan­thjælpen, så der kan blive skat­telet­telser til de rigeste.

Men heldigvis er der en løs­ning: TRYLLELOMMEREGNEREN! Den kan lave lige de tal man helst vil ha’, og så kan folk på kon­tan­thjælp godt blive rige.

Vi ku’ starte med at sige, at hende her på kon­tan­thjælp, ikke er gen­nem­snitlig. Vi ku’ sige at hun er ene­forsørg­er, over 30 år, og der­for får den abso­lut højeste sats på 14.416 kr om måne­den før skat.

Hun kan stadig ikke ham­le op med løn­mod­tageren, men så kan vi beg­y­n­de at lægge ting, der ikke har spor med kon­tan­thjælp at gøre, oveni i hen­des indtægt. F.eks. børnecheck og boligsikring, og tilskud til dagin­sti­tu­tion til tre forskel­lige børn.

Vores SOSU får fak­tisk de samme tilskud til sine tre børn og sin husle­je, men det siger vi ikke til nogen. Nu ser det straks bedre ud for vores kon­tan­thjælpsmod­tager, men det kan blive end­nu bedre. Egentlig betaler man ikke skat af børnecheck og boligsikring, men hvad nu hvis man gjorde? Hvad nu hvis vi leg­ede at børnecheck og boligsikring var lige­som løn? At det var det man fik udbe­talt efter skat.

Så ville der jo ha’ været end­nu flere penge før skat. Det er godt nok fan­tasipenge, som vores kon­tan­thjælpsmod­tager aldrig har haft i hån­den, men det siger vi heller ikke til nogen. For nu er det blevet tydeligt for enhver, at kontanthjælps‐ mod­tagere er rige. Så rige, at det ikke kan betale sig at arbe­jde i Dan­mark. Det siger tryl­lelom­mereg­neren selv!

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.