VIDEO: Trods udmeldinger fra PESOS: De rigeste danskere betaler mindst i skat

0
3126

Igen­nem mange år har tæn­ke­tanken PESOS haft held til at få his­to­ri­er i medierne om hvor meget skat lan­dets rigeste betaler, men både PESOS og de omtalte medi­er glem­mer at fortælle at skat ikke betales “pr. næse” men pba. hvor meget man ejer og tjen­er.

Det sim­ple fak­tum er at de 10% rigeste ejer næsten 50% af alt, men kun betaler 30% af skat­ten. De betaler alt­så forholdsvis min­dre skat end alle andre.

Afskrift

Speak­er: Tæn­ke­tanken PESOS er meget bekym­ret over, at de 10% rigeste betaler hele 30% af den sam­lede skat i Dan­mark. Det bety­der at de resterende 90%, kun betaler 70% af skat­ten. Det lyder urimeligt, at så få skal betale så meget, og det er det også. Det er fak­tisk ham­rende urimeligt, men ikke på den måde PESOS gerne vil have det til at se ud.

Skat betaler man jo af noget, nem­lig det man ejer og tjen­er, så hvad er det egentlig, der bliv­er betalt skat af? Lad os se på, hvor­dan for­muerne er fordelt i Dan­mark. Hvor meget ejer de 10% rigeste?

Ihhh, det er alt­så et godt spørgsmål!”

Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­råd har lavet denne kortlægn­ing af for­mue­fordelin­gen i Dan­mark. Men lad os se den som søjler, så er det nem­mere at forstå.

JAAAH!”

Videoen beskæftiger sig kun med 10/90 – Bemærk af de ned­er­ste 50% af danskerne kun har 4,8% af den sam­lede for­mue. De øver­ste 50% ejer der­for hele 95,2%.

Aha – de ejer alt­så 47,3% af alt der ejes i Dan­mark.

Halvde­len?”

Det bety­der at de resterende 90% af danskerne ejer 52,7%.

Det er halvde­len!”

Det bety­der at knap 48% af pen­gene, kun betaler 30% af skat­ten,

Det er ikke halvde­len …”

mens godt 52% skal stå for hele 70%.

Det var meget”.

Det vil sige at den gruppe der ejer 47% af alt, slip­per væsentligt bil­ligere i skat end de andre, og hvem er det nu det er? Nåjo, det er de øver­ste 10%.

De 10% ejer næsten 50% af alt, men de betaler kun 30% af skat­ten.

Alt­så, selvom et min­dretal på 10% betaler hele 30% af skat­ten, så ejer de næsten 48% af alt, og der­for betaler de de‐facto min­dre i skat end resten af sam­fun­det.

Og så hed­der tæn­ke­tanken i øvrigt ikke “PESOS”,

Eeej, PES‐OS!”

som er det spanske ord for “penge”.

De hed­der “CEPOS” hvilket til­fældigvis er det spanske ord for “fælder”.

Aii­i­ih .…”

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.