Tirs. d. 13. sept. 2016: Første dag, krisemøde på Københavns Rådhus.

2. artikel af 4 om de dage befolkningen protesterede mod kontanthjælpsreformen

Tirsdag var der indkaldt til såkaldt “krisemøde” på Københavns Rådhus, arrangeret af Enhedslisten, København og ungdomsorganisationen Socialistisk Ungdomsfront (SUF). Mødet var åbent for alle, og specifikt inviterede var diverse Facebookgrupper som “Næstehjælperne”, “Bekæmp Fattigdom Nu” og “Jobcenterets ofre”. Alle grupper der er opstået som reaktion på det, som medlemmerne helt klart opfatter som et systemisk overgreb på dem som individer og gruppe, og i øvrigt alle grupper, hvis aktiviteter rækker ud i den håndgribelige virkelighed. De hjemløses organisation, SAND, var også til stede. Deres medlemmer står som regel i forreste række, når rigets finanser absolut må reddes.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Intro

For 1 år siden blev kontanthjælpsreformen indført. Stigende ulighed og flere fattige er åbenbart det landet har brug for. Vores reporter, Esben Maaløe, fulgte kampen den gang, for et år siden

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

'Sorte onsdag', tusindvis af kh-modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demonstrationer i København og hele landet.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Torsdag d. 15. september, 2016. Dag 3: Velfærds-alliancens store demonstration på Rådhuspladsen. Solen bager atter i dag, så det er tredje dag i kampen for...

Mødet foregår som nævnt på rådhuset, og i dagens anledning, kan jeg ikke lade være med at tænke på København omkring 1900-tallet, da jeg går op mod den store hovedindgang. Jeg tænker på det morads af fattigdom, skidne gader, 4-niveauer dybe baggårde, sult, druk, vold og alt for mange børn, den tids København var præget af. En tid vi tog ved lære af, men ikke uden at Louis Pio og hans proselytter måtte have polititørre tæsk på fælleden først. Jeg tænker på min fars opvækst i ’40’erne, gadekampe ml. drengene, tørre tæsk (igen!) i skolen, hold-kæft-vær-artig-forsvind opdragelsen, og jeg tænker på at Piketty viser at uligheden i formuer, den ulighede vi næsten aldrig taler om, igen i dag har nået de højder, der kendetegnede starten af sidste århundrede.

Børn i det gamle København
København dengang man kunne revse frit og der var børneopdragelse til.

Jeg ankommer i, for undertegnede, usædvanlig god tid, nemlig hele 5 minutter før mødestart, og opdager at jeg har glemt min mobiltelefon. Planen var ellers at jeg ville bruge den til at optage selve mødet, og evt. interviews med de deltagende. En flink rådhusbetjent mener at jeg nok kan låne et stykke papir og en kuglepen i Informationen, og det har han heldigvis ret i. Min ilddåb som reporter bliver således ikke uden begyndervanskeligheder, for jeg sidder nu og kigger på adskillige små stykker A5 papir, med skriblerier jeg knapt kan læse og forkortelser jeg ikke aner hvad betyder …​ ak ja, hvis ellers repræsentanter for denne ædle stand vil tilgive mig; måske man skulle have været læge?

Ingen publikumsmagnet, men dog velbesøgt.

Mødet kan ikke kaldes en publikumsmagnet, men på den anden side er der faktisk dukket en del mennesker op. Jeg vil tro at vi er omkring 30-40 mennesker. Gennemsnitsalderen er forholdsvis høj, de yngste deltagere synes at være de to initiativ-tagere til mødet, nemlig Enhedslistens byrådsrepræsentanter, Ninna Hedeager Olsen og Ulrik Kohl. Det er nok ikke et tilfælde tænker jeg, arbejdsmarkedet har for mange været en opslidende affære, og livet i sig selv tærer jo på knogler og ben, og man er derfor i større risiko for at være enten uarbejdsdygtig, eller uønsket på arbejdsmarkedet, når man når lidt længere op i årene.

Mødet starter med en velkomst, og derefter er det de forskellige repræsentanters tur, til at fortælle om hvad netop de ser, og hvordan de forsøger at stemme imod, det massive pres alle er enige om at de nye regler udgør.

Næstehjælperne
Næstehjælpernes logo - klik på billedet for at gå til deres facebook-gruppe
Næstehjælperne er vokset betragteligt siden kh-loftet blev vedtaget. Gruppen yder daglig nødhjælp til fattige danskere og arrangere både demonstrationer, events og happenings, der skal gøre opmærksom på problemerne. Klik her for at finde dem på Facebook

Ulla Curdt-Christiansen repræsenterer “Næstehjælperne”, en facebookgruppe, der ikke alene formulerer modstand mod reformerne i medierne, men som også koordinerer materiel, juridisk og moralsk hjælp, mennesker i mellem. Et indlæg fra et nyt medlem af næstehjælper-gruppen, starter ofte noget i stil “jeg skammer mig sådan over at måtte bede om…​ ” og for at imødegå den skam, og for at vise medmennesker respekt i deres nød, er det en pointe, at så længe afsenderen er kendt af admin-gruppen, er anonymitet en, ofte kærkommen, mulighed. Gruppen ser sig selv som et fristed, hvor alle helst skal kunne tale direkte og åbent om deres problemer, og hvor de har mulighed for at hjælpe kan møde dem der har hjælp-behov. Allerhelst så gruppen at der ikke var brug for den, at der ikke var brug for genopbygning, der hvor myndighederne bryder ned, men medlemsaktiviteten viser desværre, at det er der. Næstehjælpernes hovedgruppe på FB tæller pt. 6.045 medlemmer

Jobcentrets Ofre
Jobcentrets ofr, mere end 8.000 medlemmer. Arrangerer demonstrationer og sætter reformramte på dagsordenen

Gruppen “Jobcenterets ofre” har eksisteret siden 2014, fortæller Kim Madsen. Medlemstallet er vokset til over 3.000, og de har stiftet en forening, hvortil mange betaler det årlige medlemsgebyr på 25,-. Midlerne skal bl. a. anvendes til f.eks. advokathjælp for de, som er hårdest ramt af sygdom og fattigdomsreformer. Gruppen har taget mange initiativer til events og demonstrationer, og deltaget på folkemødet på Bornholm i år, hvilket de også gør næste år. Kim er selv svært plaget af sliddegigt, noget som Jobcenteret fuldt ud anerkendte, og ville tage hensyn til, hvorefter de erklærede ham “aktivitets-parat”. “For rask til pension, men for syg til fleksjob” som Kim siger.

Frustrerede kommunalpolitikere
Københavns Kommune har en af de værste track-records i landet, når det kommer til behandlingen af reform-ramte borgere.

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen, fortæller om frustration hos kommunalpolitikerne. De er i vid udstrækning underlagt de rammer som regeringen udstikker, men i København forsøger man så godt man kan at afbøde de værste konsekvenser. Bl. a. har man en plan om at etablere ultra-billige boliger – men i første omgang kan det kun blive til 300. Ikke meget, ifht. at man forventer at op mod 3.500 af de 6.000 der bliver ramt i København er i fare for at blive sat ud af deres boliger.

De hjemløses organisation, SAND
Find de hjemløses landsorganisation SAND på facebook eller besøg SANDs hjemme side

Steen Rosenquist fra hjemløseorganisationen SAND fortæller hvordan Københavns Kommune nu sløjfer intet mindre end 58 mio. der var øremærket til hjemløse-indsatsen. Pengene vil blive ført over i den såkaldte “sats-pulje”, hvilket kommer til at betyde at man får svært ved at planlægge blivende initiativer, og at det kommer til at gå hårdt ud over Natcafeen, natherberger, og misbrugsbehandlingen, herunder især alkoholbehandlingen. Penge som kommunen i årevis har fået bevilget til netop den indsats, og altså en række tilbud, der iflg. Steen har bevist sin gavnlige effekt over al tvivl. “Det her kommer til at betyde at flere folk vil dø af kulde i vores gader”.

Frontline-personalet

En socialpædagog, der er til stede for egen regning, fortæller om de frustrationer, der er med at skulle være frontline-personale for en række bestemmelser, man dybest set mener er direkte skadelige og i hvert fald ukonstruktive. Der er ingen tvivl om at frustrationen trives langt ind i de professionelles rækker også.

Bekæmp Fattigdom Nu

Bekæmp Fattigdom Nu arrangerer demonstrationer og happenings og arbejder for at udbrede kendskabet til reformramtes situation./a>

Claus Jansson beretter om gruppen “Bekæmp Fattigdom Nu”. Gruppen, der som de andre grupper, består af alarmerede borgere, har eksisteret siden 2014, og i den tid er det ikke gået stille af, med hensyn til at arrangere demonstrationer og happenings, i et forsøg på at give tværpolitisk modvægt, til reformivrige folkevalgte. Det er bl.a. Bekæmp Fattigdom Nu, der har arrangeret morgendagens “sørgemarch” og de har også arrangeret en stor demonstration foran Christiansborg på folketingets åbningsdag, d. 4. okt.

Gråd og glæde

Finn Sørensen, Enhedslisten, Christiansborg-politiker der har kæmpet en utrættelig kamp for udsatte og reformramte: “Jeg har aldrig set folk organisere sig på den måde

Stemningerne ved mødet skifter i takt med de emner der vendes, og de bølgedale og -toppe, indlæggende fremkalder på skift. Mismod og pessimisme afløses af åbenlys glæde ved, i det mindste, at foretage sig noget, der har håndgribelige konsekvenser, for derefter atter afløses af mere mørke. Magtesløshed er nok den en af de værste følelser, man som menneske kan have, men mange beretter faktisk om befrielsen ved at opdage, at de ikke er alene, at andre har det som dem …​ og for nu at citere sangen helt til ende “og det er helt på det rene, de har det li’som dig”. To gange sker det at en deltager bryder i gråd. Det er hårdt at rekapitulere overfor andre, hvor urimeligt man bliver behandlet, og hvor lille og svag man kommer til at føle sig, når helt åbenlyse fysiske eller psykiske problemer, “nuanceres” og slås hen eller slet og ret ignoreres. Ingen reagerer som om gråden er pinlig, alle ser bekymrede ud, og de der er tættest på, er hurtige med et trøstende greb i armen, et kram eller klap på skulderen. Her er det ikke pinligt at være udsat, her er det i vid udstrækning et skæbnefællesskab. Ingen af de tilstedeværende, virker i øvrigt som om, at de lever op til Karina Pedersens steroetype fordømmelse af underklassen, som moral- og empatiløs.

Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, er også til stede, og han fortæller, at han, i sin tid som politisk aktiv, aldrig har set folk organisere sig på den måde. Finn er ingen vårhare, så det er ord der gør indtryk på forsamlingen. Bittersød er vel den glæde, man føler ved, dog at handle i nødens stund, og minder den måde folk bruger de sociale medier til at finde hinanden på, måske ikke lidt om et “Dansk forår”?

Et forsøg på at forene kræfter

Efter mødet, spørger jeg Ulrik Kohl(Ø) hvorfor de har arrangeret mødet, og det er der flere grunde til. Først og fremmest mener Ulrik at det er vigtigt at høre de rigtige eksperter, hvilket altså iflg. ham, er de mennesker hvis virkelighed bliver ramt og ændret til det værre af det her. En anden ting der er vigtig, er at forskellige modkræfter indser hvor meget de har til fælles. Studerende, folk ansat i det private, folk ansat i det offentlige, alle rammes af tiltag, de ikke er til gavn for dem, og med udhulingen af det sociale sikkerhedsnet, forsvinder den tryghed middelklassen ellers i mange år, har følt ved at bo i Danmark. Så mødet er også et forsøg på at forene kræfter, på tværs af umiddelbare interesseforhold. Derudover arbejder Ø også på at få arrangeret en høring på Christiansborg, hvor de der høres, altså eksperterne, er dem, der bliver ramt af loftet.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Intro

For 1 år siden blev kontanthjælpsreformen indført. Stigende ulighed og flere fattige er åbenbart det landet har brug for. Vores reporter, Esben Maaløe, fulgte kampen den gang, for et år siden

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

'Sorte onsdag', tusindvis af kh-modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demonstrationer i København og hele landet.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Torsdag d. 15. september, 2016. Dag 3: Velfærds-alliancens store demonstration på Rådhuspladsen. Solen bager atter i dag, så det er tredje dag i kampen for...

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here