Det er desværre vanske­ligt at bekæmpe dette soci­al­bed­ra­geri, for det er straf­frit, og lovgi­verne har oven i købet forsynet kommu­nerne med inci­ta­menter, så de belønnes for at begå soci­al­bed­ra­geri over for borgerne. Selv når de afsløres, får de lov at beholde byttet, hvilket er en ganske usæd­vanlig konstruk­tion i straf­fe­retten. Normalt inddrages gevin­ster, der er opnået ved lovovertrædelser.

via Tolv gode regler når man vil begå soci­al­bed­ra­geri. | Modkraft.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here