The Century Of The Self - YouTube

The Cen­tu­ry Of The Self – YouTube
Pri­vate sel­sk­aber og poli­tikere bruger psykol­o­giske teknikker til at skabe, aflæse og til­fredsstille vore længsler og behov. I “The Cen­tu­ry Of The Self” afdækker Cur­tis hvor­dan og hvor­for det er blevet sådan.

Denne serie han­dler om hvor­dan magtens mænd har anvendt Freuds teori­er i et forsøg på at kon­trollerer den farlige pøbel i massedemokrati­ets tid­salder
Adam Cur­tis i intro­duk­tio­nen til første afs­nit.

Denne video er et sam­men­klip af alle fire afs­nit

1. Hap­pi­ness Machines (17 March 2002)
2. The Engi­neer­ing of Con­sent (24 March 2002)
3. There is a Police­man Inside All Our Heads: He Must Be Destroyed (31 March 2002)
4. Eight Peo­ple Sip­ping Wine in Ket­ter­ing (7 April 2002)hej

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.