Stemningsrapport fra bisidder‐siden

Det var et dramatisk møde

Hen­rik Day Poulsen,
psyki­ater

Vi har skrevet et vredt brev til dem. Læs det her

Det var et bru­talt møde, men det var fak­tisk ikke så slemt som de kan være. Både Maja og Marie må — trods alt — ros­es for ikke at tabe fat­nin­gen under­ve­js. Og vi fik det, vi vid­ste skal til for at få kom­munen af nakken på Vik­tor: De sam­ler hel­bred­so­plysninger ind, og Vik­tor får en psyki­a­trisk special‐læge erk­læring, så vi er sikre på, at det sam­lede hel­breds­billede er kom­plet nok til en rimelig afgørelse på sagen.

Day Poulsen, jeg kan slet ikke komme mig over det

Men så nemt skal det naturligvis ikke gå. Under mødet var de ret fortørnede over, at vi sagde at vi mis­tænk­te dem for at vælge psyki­atere, der var i lom­men på dem, og så fores­lår de bagefter Hen­rik Day Poulsen — af alle! Man­den der er berygtet for at se ned på arbe­jd­sløse og som men­er at velfærd­skasserne er et tag‐selv‐bord for forkælede nasserøve. De fores­lår også en fyr der hed­der Nico­las Hasle, og ham er vi stødt på før også. De er begge to typer der skovler penge hjem på den her kommune‐tjans, og når kom­munerne er så glade for dem (de to fores­lås hele tiden) — ja, så er det sgud­da for­di de skriv­er det som kom­munen vil høre!

HER FILOSOFERER HENRIK DAY LIDT OVER DOVNE DANSKERE OG ANDRE TYVAGTIGE KULTURERDEN SLAGS … :

Day hyg­ger sig i Berlingske

Vi skrev et brev til dem hvor vi brokker os over … det hele … at Majas refer­at stinker, at de insis­ter­er på deres kvak­sal­vere osv … Bit­ten har også sendt et brev hvor hun for­langer sags­be­han­dler­skift.

Her er vores brev 🙂

SENESTE: Nu har de afvist vores psyki­ater, og Vik­tor har ellers tid og det hele. Til gengæld har de uden videre booket en tid hos den tred­je af de plat­tenslagere de fores­log. Mere om det senere.

Her er et par links, hvis du vil læse mere

Referat fra en anden virkelighed

Kom­munens refer­at af Vik­tors møde på Job­cen­ter Lærkevej, Køben­havn, d. 13. juni 2019 er på flere punk­ter for­drejende
Læs og hør mødet som det fak­tisk foregik

Video‐afskrift: Viktors dramatiske møde på Lærkevej

Se afskriften i eget vindue?Klik her! Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=M07X-TFWDTA
Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

KRONIK. Engang var en social­råd­giv­er socialfagligt uddan­net og havde bevillings‐ og beslut­ningskom­pe­tence. I dag er de læge­sekretær­er, film­stud­erende, psykoter­apeuter eller hånd­værkere. Når man sæt­ter folk uden nød­vendig faglighed til at håndtere 225 ’tunge’ sager, går det helt galt.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.