BNI per ind­byg­ger et mål af per‐capita nation­alind­kom­sten, som ofte anven­des ved sam­men­lign­ing af forskel­lige lan­des vel­stand. Den bereg­nes på grund­lag af Brut­to­na­tion­alind­kom­sten, et af de begre­ber, som indgår i nation­al­reg­n­sk­ab­slignin­gen.

Atlas meto­den er en mere præ­cis måde at omreg­ne val­u­taer til en fælles reference‐valuta (USD) end den tra­di­tionelle sim­ple vekselkurs‐omregning og giv­er der­for et bedre sam­men­lign­ings­grund­lag

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.