BNI per indbygger et mål af per-capita natio­na­lind­kom­sten, som ofte anvendes ved sammen­lig­ning af forskel­lige landes velstand. Den beregnes på grundlag af Bruttonationalindkomsten, et af de begreber, som indgår i nationalregnskabsligningen. 

Atlas metoden er en mere præcis måde at omregne valutaer til en fælles reference-valuta (USD) end den tradi­tio­nelle simple vekselkurs-omregning og giver derfor et bedre sammenligningsgrundlag

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here