Stærk kronik:

Læs kronikken på Information.dk

I en stærk kronik i lørda­gens Information, ‘I førtids­pen­sions­de­batten trækker de stær­keste offer­kortet‘ giver Linda Villadsen, medstifter af den sociale modstands­be­væ­gelse ‘Næstehjælperne’ et gensvar på den gentagne opfor­dring til de syge og mishand­lede: Tal pænt, det må da være det mindste man kan forlange!

Opgør med de stærkes krav om absolut høflighed fra de svage

Når en syg efter en periode med hån og ydmy­gelser i afmagt skriver: »Du skulle fandme selv prøve at falde ned fra et stil­lads« eller noget i den retning, så kan soci­al­rå­d­gi­veren eller poli­ti­keren trække offer­kortet med retten på sin side. For hverken medar­bej­dere eller poli­ti­kere skal føle sig truet.

Kronikken er et stærkt opgør med den “feje hold” eller “alle mod rovet” status, der hersker i den verse­rende debat om jobcen­trenes indsats. Et opgør med den konsensus, der byder at alle neder­dræg­tig­heder skal foregå i et høfligt sprog og i øvrigt være så ganske ensi­dige: fra den stærke mod den svage. Kunne man fore­stille sig nogen forlange at man skulle tale høfligt til sin over­falds­mand ellers?

Sagsbehandlere er ikke uden personligt ansvar

Hvis man som medar­bejder har brug for at frem­hæve, at man har det hårdt, og at man er ked af, at borgerne truer og håner, så får man både sympati og retten på sin side, men man udstiller også sine egne faglige mangler.

Kronikken er også et svar på nogle af de senere tiders udmel­dinger fra sags­be­hand­lere, måske endog speci­fikt den kronik en række medar­bej­dere fra Jobcenter Lærkevej skrev, i hvilken de på den ene side beskrev de mildt sagt dårlige forhold de som sags­be­hand­lere arbejder under, og på den anden side synes helt blinde for egen rolle i miséren. Det stemmer meget dårligt overens med mange jobcenter-ofres ople­velser af sags­be­hand­lere der handler vilkår­ligt, system­rettet og mere tit end godt er: I strid med lovgivningen.

Læs kronikken “I førtids­pen­sions­de­batten trækker de stær­keste offer­kortet” her

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here