Stærk kronik:

Læs kro­nikken på Information.dk

I en stærk kro­nik i lørda­gens Infor­ma­tion, ‘I før­tid­spen­sions­de­bat­ten trækker de stærkeste offer­ko­rtet’ giv­er Lin­da Vil­lad­sen, med­s­tifter af den sociale mod­stands­bevægelse ‘Næste­hjælperne’ et gensvar på den gen­tagne opfor­dring til de syge og mis­han­dlede: Tal pænt, det må da være det mind­ste man kan for­lange!

Opgør med de stærkes krav om absolut høflighed fra de svage

Når en syg efter en peri­ode med hån og ydmygelser i afmagt skriv­er: »Du skulle fandme selv prøve at falde ned fra et stil­lads« eller noget i den ret­ning, så kan social­råd­giv­eren eller poli­tik­eren trække offer­ko­rtet med ret­ten på sin side. For hverken medar­be­jdere eller poli­tikere skal føle sig truet.

Kro­nikken er et stærkt opgør med den “feje hold” eller “alle mod rovet” sta­tus, der hersker i den verserende debat om job­cen­trenes ind­sats. Et opgør med den kon­sen­sus, der byder at alle ned­er­drægtighed­er skal foregå i et høfligt sprog og i øvrigt være så ganske ensidi­ge: fra den stærke mod den svage. Kunne man forestille sig nogen for­lange at man skulle tale høfligt til sin over­falds­mand ellers?

Sagsbehandlere er ikke uden personligt ansvar

Hvis man som medar­be­jder har brug for at fremhæve, at man har det hårdt, og at man er ked af, at borg­erne truer og hån­er, så får man både sym­pa­ti og ret­ten på sin side, men man udstiller også sine egne faglige man­gler.

Kro­nikken er også et svar på nogle af de senere tiders udmeldinger fra sags­be­han­dlere, måske endog speci­fikt den kro­nik en række medar­be­jdere fra Job­cen­ter Lærkevej skrev, i hvilken de på den ene side beskrev de mildt sagt dårlige forhold de som sags­be­han­dlere arbe­jder under, og på den anden side synes helt blinde for egen rolle i mis­éren. Det stem­mer meget dårligt overens med mange jobcenter‐ofres oplevelser af sags­be­han­dlere der han­dler vilkårligt, sys­tem­ret­tet og mere tit end godt er: I strid med lov­givnin­gen.

Læs kro­nikken “I før­tid­spen­sions­de­bat­ten trækker de stærkeste offer­ko­rtet” her

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.