Når du fred­fuldt sid­der på en bænk i parken og nyder solens stråler mod dit ansigt, så tænk på, at den er malet og repar­eret af en kon­tan­thjælpsmod­tager i nyt­te­job til 38 kro­ner i timen. Det bliv­er gjort, for­di han eller hun ikke har noget valg” skriv­er en kontanthjælps‐modtager i Infor­ma­tion.

I mor­gen skal dette indlægs for­fat­ter ud og klippe pileurt.

Jeg siger på forhånd und­skyld til gart­nere, ejen­doms­funk­tionær­er og andre hvis fag­grup­per tra­di­tionelt har taget sig af den slags opgaver, men jeg må sam­tidig ærligt sige: Hvis jeg kan gøre det for 38 kr i timen så kan i sgu også!

… hvad siger i? Umuligt? Jamen så hold op med at stemme S og V – for der kom­mer i sgu til at ende hvis typer som dem sæt­ter arbe­jd­sløse som mig til at rende og under­byde jer.

Det i spar­er i skat i dag ved den slags er et lån, ikke en bespar­else – tænk over det! Og det lån kom­mer tilbage og vil ind­fries – med renters rente.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.