Det er gode tider for alle, der ejer aktier. Kurserne stiger, og udbyt­terne slår alle tidli­gere rekorder. Alene de ni største børsno­te­rede selskaber herhjemme udbe­taler i år over 41 mia. kroner i udbytter.

via Rekordudbytte fra de store virk­som­heder – Økonomi | www.business.dk.

1 KOMMENTAR

  1. […] Det er klart at en sådan økono­misk kurs, med indbygget social slag­side, er stik modsat det som S står for i befolk­nin­gens øjne. Folk opfatter S som et parti der har en social dimen­sion. Men S har afskrevet den sociale dimen­sion. De taler åbent om en “konkur­ren­ce­stat”, de siger at de ikke længere vil bruge “omfor­de­ling” men i stedet vil foku­sere på at den enkelte har de værk­tøjer der skal til for at skaffe arbejde. Det lyder måske meget fornuf­tigt, men det er en ide grebet ud af en ikke-eksisterende virke­lighed. I et konkur­ren­ce­sam­fund er der nogen der vinder og nogen der taber – og det er altid de færreste der vinder og de fleste der taber. Hvis vi ser tilbage på 2007 arbej­dede stort set alt hvad der kunne krybe og gå – og vi mang­lede vitter­ligt arbejds­kraft. Der er altså intet der tyder på at det er arbejds­styr­kens kvalitet der er noget galt med, og det ved både S, R og SF jo også godt. De er udmærket klar over at vi havde et finan­sielt sammen­brud i 2008, hvorfor opfører de sig så som om at det er de arbejds­løse og syges skyld at vi har været i problemer? […]

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here