Poli­tik­erne i Dan­mark har iklædt sig en masker­ing, en bur­ka, der kom­mer inde­fra. De har tømt sig selv for ind­hold. Selvom vi stadig kan se deres fysiske frem­ton­ing, så er der ikke læn­gere nogen forskel. Det fly­der for øjnene, når man ser ud over Folket­ingssalen – det er ikke til at se forskel på poli­tik­erne læn­gere.

Poli­tik­erne kalder det masker­ing at iklæde sig niqab og bur­ka, for­di det forhin­dr­er, at man kan se kvin­dernes ansigtsudtryk/øjne. I det mind­ste er de kvin­der stadig sig selv inde under deres tøj.

Det var menin­gen med folkestyret, at der skulle være forskel­lige værdis­tem­mer at vælge imellem til val­gene. Kon­trak­ten mellem væl­gere og val­gte forud­sat­te så poli­tik­ernes integritet i forhold til de værdier, de var val­gt på, mens de sad i Tinget.

Ens poli­tik, ikke‐svar, bev­idst igno­rance og stem­mele­flen

Den kon­trakt er brudt. Poli­tik­ernes bur­ka er efter­hån­den helt tydelig. Maskerin­gen er syet af ens poli­tik, af ikke‐svar, bev­idst igno­rance og stem­mele­flen. Der er ingen varige værdier, der adskiller dem fra hinan­den. Kun en stikn­ing hist og for­men på øjen­gar­dinerne pist vek­sler en anelse. Selv enhver indig­na­tion er blot end­nu et ydre stykke stof i burkaen, som poli­tik­erne sæt­ter i spil for enhver hold­ning, der kan give stem­mer.

Ret skal være ret. Der er enkelte ikke‐burkaklædte poli­tikere tilbage, men de stikker også så sært ud i sam­men­fly­d­nin­gen af ens indi­vider. Og den slags und­vi­gen fra den sociale ensret­ning og kon­trol koster på respek­ten fra de andre, på ind­fly­delse, udval­gsposter og penge.

Kun grådighed og stem­mele­flen er tilbage. Poli­tik­erne er ingen – godt maskeret

Fler­tal­let af poli­tik­erne i Folketinget har val­gt burkaen. Under maskerin­gen, under burkaen er der intet tilbage. De er ingen.

Sprog skaber virkeligheder

Ven­stre­flø­jen åd “Nød­vendighe­dens politik“og blev højre­ori­en­teret For­fra: Man sæt­ter sig ned og beg­y­n­der helt for­fra. Hvad men­er vi, hvilke hold­ninger har vi grundlæggende, og hvor­dan…

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.