Seneste

På Island redder man borgere, ikke banker …

Artiklen er skrevet på tysk af Jens Berg­er, og over­sat af mig orig­i­nalen kan læs­es her: http://www.taz.de/Debatte-Finanzkrise/!101198/ Som en anden væl­tet kanariefugl i en nygravet tun­nel i…

Virkeligheden indhenter Fogh | Information

Han for­van­dlede en højkon­junk­tur til en kriseøkono­mi, han smadrede sit poli­tiske par­ti og gjorde det farligere at være dansker i ver­den. Det står nu…

Magasin