Seneste

Catastroika – privatiseringen af Grækenland

En doku­men­tar om pri­va­tis­eringer i Græken­land. Gen­nem fortællin­gen om andre pri­va­tis­eringer i Europa, herun­der cat­a­stroikaen i Rus­land bel­y­ses den Græske regerings pri­va­tis­eringer af nationale værdier. En pri­va­tis­er­ing der begrun­des med “nød­vendighed”, men som snarere synes at tjene multi­na­tionale inter­ess­er. EU væl­ger kon­sekvent de multi­na­tionales side, også der hvor det er hævet over tvivl at det er imod befolknin­gens bed­ste inter­ess­er.

Foghs afgørende sejr over venstrefløjen var ikke valgsejren

Val­gse­jren var kun forud­sæt­nin­gen for en langt vigtigere sejr, nem­lig sejren i det Rune Lykke­berg, jour­nal­ist og debat­tør ved dag­bladet Infor­ma­tion, kalder ‘Kam­p­en om…

Lighed er bedst, en empirisk sandhed

Læs mere her: http://www.equalitytrust.org.uk/ Se videoen på TED Et kig ind i under­k­lassen: Poli­tiken: Perk­erne mod white trash – når under­k­lassen slås

Tåget politik, hvad ryger de egentlig selv?

I Dan­mark kan du køre bil med op til 0.5 promille, men hash må nærmest ikke være måleligt i blodet. Bagatel­grænsen er sat så…

Vikinge velfærdskvad

Denne side er fly­t­tet til: http://forfra.org/for-sjov/vikinge-velfaerdskvad/

Hvem gider (kun) at være millionær?

Et nyt spæn­dende kon­cept fra DR ser dagens lys i slut­nin­gen af Decem­ber Se top­folk i dyst om at nå top­pen, DR bringer varme til…

Magasin