Seneste

Politikerne har selv burka på

Poli­tik­erne i Dan­mark har iklædt sig en masker­ing, en bur­ka, der kom­mer inde­fra. De har tømt sig selv for ind­hold. Selvom vi stadig kan…

Kære topchefer i KBH, hvad med virkeligheden?

Trods krads og konkret kri­tik kan to topchefer i Køben­havns Kom­mune ikke se noget særligt galt. Det kan fat­ti­grøven Troels Chris­t­ian Jakob­sen der­i­mod.

Mette F.: Sygedagpengereformen er en Georg Gearløs‐maskine

Mette Fred­erik­sen kalder sygedag­pen­gere­for­men for “Georg Gearløs‐maskine”. Der var ingen penge, siger hun, og glem­mer at nævne de skat­telet­telser man lige havde ind­ført.

Læge: Sagsbehandlere agerer læger

Anders Beich: jeg har haft sags­be­han­dlere, der har fores­lået, at jeg skulle ændre behan­dlin­gen og sætte dosis op

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Tors­dag d. 15. sep­tem­ber, 2016. Dag 3: Velfærds‐alliancens store demon­stra­tion på Råd­hus­plad­sen. Solen bager atter i dag, så det er tred­je dag i kam­p­en for…

Kronik: Sønderlemmende kritik af Jobcenter Lærkevej

I en kro­nik i Infor­ma­tion ret­ter den pri­vate social­råd­giv­er Puk Sab­ber en søn­der­lem­mende kri­tik af forhold­ene på Job­cen­ter Lærkevej. Sager bliv­er ikke ful­gt op på, per­son­alet er ikke fagligt parate til opgaven, sagsstam­merne er alt for store og reha­bili­ter­ingsmøderne har karak­ter af forhør.

Magasin