Seneste

VIDEO: Trods udmeldinger fra PESOS: De rigeste danskere betaler mindst i skat

Igen­nem mange år har tæn­ke­tanken PESOS haft held til at få his­to­ri­er i medierne om hvor meget skat lan­dets rigeste betaler, men både PESOS

Syges arbejde er ‘at holde ud’

Hvad laver en syg egentlig i alle de timer, hvor andre knok­ler i ordinære jobs? Jo, syges fuldtids­beskæftigelse er ‘at holde ud’. Syges ekstra­ordinære arbe­jde Som at…

Fra lighed mellem mennesker til foragt for svaghed

Fra lighed mellem men­nesker til for­agt for svaghed (neolib­er­al­isme) Umærke­ligt har vi foran­dret vores sam­fund fra et grundlæggende moral­sk sam­fund til et grundlæggende umoral­sk sam­fund.…

Plakat‐gate – om #AnnaAnsvarløs

Der går rygter om, at det skulle være Næste­hjælperne, der har lavet plakat­en #AnnaAns­varsløs; og at det er dem, der har hængt den op.…

Lovlydige holdes i interneringslejre

I Dan­mark hold­er vi lov­ly­di­ge inde­spær­ret i to interner­ingsle­jre, som er værre end fængsler Livet under interner­in­gen INGEN økonomisk hjælp fra stat­en. Over­hovedet. Der er…

Leder: Anna Mee væltet – kampen fortsætter!

Anna går, men sys­temet består Anne Mee trækker sig Efter måned­ers pres og den ene skan­dale oven på den anden har Anna Mee Aller­slev beslut­tet at…

Magasin