Seneste

Bitten: Derfor blev jeg whistleblower

Det føl­gende er en tid­slin­je over de år Bit­ten Vivi Jensen arbe­jd­ede som ergoter­apeut på Fred­eriks­berg, hvor hun også blev medlem af…

Journal: Efter Majas referat

Stemn­ingsrap­port fra bisidder‐siden Det var et drama­tisk møde Hen­rik Day…

Referat fra en anden virkelighed

Kom­munens refer­at af Vik­tors møde på Job­cen­ter Lærkevej, Køben­havn, d. 13. juni 2019 er på flere punk­ter for­drejende

Video‐afskrift: Viktors dramatiske møde på Lærkevej

Se afskriften i eget vindue?Klik her! Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=M07X-TFWDTA

Efter 20 år og 47 sagsbehandlere: Endelig indstilling til pension

En bisid­der fortæller: Det føl­gende er en lydop­tagelse af et rehabiliterings‐møde i Køben­havns Kom­mune. Rehabiliterings‐teamet skal tage still­ing til om borg­eren skal…

Magasin