Seneste

Journal: Efter Majas referat

Stemn­ingsrap­port fra bisidder‐siden Det var et drama­tisk møde Hen­rik Day…

Referat fra en anden virkelighed

Kom­munens refer­at af Vik­tors møde på Job­cen­ter Lærkevej, Køben­havn, d. 13. juni 2019 er på flere punk­ter for­drejende

Video‐afskrift: Viktors dramatiske møde på Lærkevej

Se afskriften i eget vindue?Klik her! Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=M07X-TFWDTA

Efter 20 år og 47 sagsbehandlere: Endelig indstilling til pension

En bisid­der fortæller: Det føl­gende er en lydop­tagelse af et rehabiliterings‐møde i Køben­havns Kom­mune. Rehabiliterings‐teamet skal tage still­ing til om borg­eren skal…

VIDEO: Trods udmeldinger fra PESOS: De rigeste danskere betaler mindst i skat

Igen­nem mange år har tæn­ke­tanken PESOS haft held til at få his­to­ri­er i medierne om hvor meget skat lan­dets rigeste betaler, men både PESOS

Magasin