Det eneste sprog, som tages alvor­ligt i vores samfund, er økono­mernes og marke­dets sprog, som er den måde, vi ser på os selv og på vores rela­tioner. Vi taler om ‘ægte­skabs­mar­kedet’, ‘vi skal inve­stere i vores rela­tion’, ‘jeg er entre­prenør i mit eget liv’, ‘jeg må brande mig selv’ etc.

Markedstænkningen er gået amok på alle livets områder, og der er ingen grænser for, hvor meget vi lader den kyniske økonom­logik ekspan­dere. Det er et alvor­ligt skred, som desværre ikke får den nødven­dige modstand«.

via Økonomerne styrer vores tanke­gang – Politiken.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here