Du kan via lis­ten neden­for se hvor­dan poli­tikerene fra de forskel­lige parti­er stemte ved 3. behan­dlin­gen af den nye offent­lighed­slov. Forslaget til L 144 om offent­lighed­sloven kan læs­es her. Regeringspartierne, Ven­stre og de Kon­ser­v­a­tive stemte for loven.

Uffe Elbæk (RV) stemte som eneste mod sin par­til­in­ie. Selv med­del­er han via Face­book, at der er tale om en teknisk fejl.

via Offent­lighed­sloven – Hvem stemte hvad?.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.