For første gang kan forskerne måle, at finkul­turel lit­ter­atur stim­ulerer vores evne til at forstå andres følelser og motiv­er. De peger på, at læs­ning kan hjælpe os til at blive socialt vel­fun­gerende men­nesker.

via Ny forskn­ing: Læs en god bog og bliv et bedre men­neske | Videnskab.dk.

Redaktionen anbefaler:

Vær nær’ af Tor Nørretranders

For at gøre his­to­rien kort: Forsknin­gen ser ikke men­nes­ket som selvisk og egen­nyt­tigt, tvær­ti­mod. Down­load bogen gratis og se små video­er der lige får dig til at tænke dig om en ekstra gang.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.