Forside Tags Finanspolitik

Tag: finanspolitik

Europas krise er en efterspørgselskrise

How austerity destroyed Europe's economy, in one graph: Credit Suisse made this chart, passed along by Quartz’s Matt Phillips. via How austerity destroyed Europe's economy, in...

Finanskrise har kostet Danmark 400.000.000.000 kroner – Politiken.dk

Samlet har finanskrisen i Danmark kostet mindst 400 milliarder kroner. Det er en af konklusionerne fra Rangvid-udvalget, der i halvandet år har gransket årsagerne til...

Fører regeringen en ansvarlig økonomisk politik? | Kritisk Debat

Baggrunden: VKO-regeringen lod stå til Efter næsten ti år med VKO-flertal i Folketinget fik Danmark en centrum-venstre regering i Danmark i oktober 2011. Forventninger var...

Fuld tryk på svensk økonomi | www.business.dk

Mens Danmark snegler sig af sted, og står til at få en økonomisk vækst nede omkring nul procent i år, så spurter Sverige igen af sted i rask fart. Det skyldes blandt andet, at den svenske regering med Fredrik Reinfeldt i spidsen har lempet finanspolitikken. 23 milliarder kr., eller godt og vel 0,7 procent af bruttonationalproduktet (BNP), har Sverige brændt af i år på øgede offentlige investeringer, mere forskning og en sænkning af selskabsskatten fra 26,3 til 22,0 procent. Det er en stimulanspakke af nogenlunde tilsvarende størrelse, som de økonomiske vismænd har anbefalet herhjemme, men som den danske regering indtil videre har afvist som værende unødvendig.

Nøjsomhedsillusionen

" … som følge af chok­ket fra den sene­ste finanskrise der med­førte en eks­plo­siv stig­ning i offent­lig gæld, har det meste af Europa i de sene­ste fire år søgt en udvej i nøjsom­heds­po­li­tik­ken. Resul­ta­terne af dette eks­pe­ri­ment er enty­dige: Nøjsom­hed vir­ker ikke." Mark Blyth, Professor i International politisk økonomi ved Brown University, USA