I Baskerlandet i Spanien ligger Mondragon, verdens største sammen­slut­ning af koope­ra­tiver. Her ejer arbej­derne selv deres virk­somhed, og de har indfly­delse på deres dagligdag og på beslut­ninger omkring arbejds­for­hold og inve­ste­ringer. Turbulens har mødt den ameri­kanske sociolog Erik Olin WrightNote 1 til en snak om socialt bære­dyg­tige alter­na­tiver til den globale kapitalisme.

via Seneste artikler – Turbulens.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here