I dan­sk poli­tik press­er Lib­er­al Alliance diskursen ud i en vinkel, hvor den per­son­lige fri­hed går forud for det sociale samvirke. Et emne der skin­ner særligt igen­nem i deres par­tipro­gram. Den enkeltes fri­hed står abso­lut højest. Men er det sandt at fri­he­den står højere end samvir­ket og det sociale?

via Lib­er­al­is­mens kujon­sta­tus.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.