Anna går, men systemet består

Anne Mee trækker sig

Efter måneders pres og den ene skandale oven på den anden har Anna Mee Allerslev besluttet at trække sig som borgmester og spidskandidat for de radikale i København med øjeblikkelig virkning. På et pressemøde på rådhuset i dag begrundede Anna Mee sin beslutning med ”personlige årsager” og henviste til den massive opmærksomhed, hendes privatliv har været genstand for i pressen de seneste uger.

Pres fra de sociale modstandsbevægelser blev begyndelsen til enden

Møgsagerne har da også stablet sig op, og det bliver næppe nemt for de radikale at gøre sig fri af den aura af embedsmisbrug og korruption, som har omgivet Anna Mee. Men interessen for Anna Mees person udsprang oprindeligt af det pres, hun som beskæftigelses- og integrationsborgmester blev lagt under af voksende sociale protestbevægelser som Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre.

Anna Mee skandale er socialkrise for fuld udblæsning | DenOffentlige.dk

Anna Mee skandale er socialkrise for fuld udblæsning | DenOffentlige.dk

Københavner-borgmesteren Anna Mee Allerslev har trukket sig efter sit livs politiske krise på grund af personlige møgsager. Men skandalen begyndte med inkompetence i håndteringen af udsatte borgere, mener den sociale modstandsbevægelse.

Dårlig forvaltning blev ikke nævnt med eet ord

Her har fokus fra første færd ligget på den umenneskelige forvaltningspraksis, som Anna Mee har været politisk ansvarlig for i Københavns kommune. Flere medlemmer indenfor disse grupper har også ærgret sig over, at de sensationsprægede privatsager kan ende med at fjerne fokus fra det egentlige problem: den systematiske nedbrydning af syge og socialt udsatte borgere, som foregår i landets – og ikke mindst Københavns – jobcentre. Og hverken de fremmødte journalister eller Anna Mee selv nævnte dette med et ord under dagens pressemøde.

Presset skal bevares

Af samme grund er det vigtigt at bevare presset på de kommunale forvaltninger i den kommende tid. Selvom de sociale protestbevægelser skal have lov at nyde, at de samlede den første snebold, der fik lavinen under Anna Mee til at rulle, skal man ikke forvente, at pressen af sig selv vil følge de virkeligt rædselsvækkende historier om mishandling og fornedrelser af syge og udsatte borgere til dørs af sig selv. På dagens pressemøde blev Anna Mee dels frittet ud om sit engagement i private venners byggesager, dels spurgt til eventuelle planer om en tilbagevenden til politik – og hun blev spurgt, om hun foretrækker Sex and the City eller Game of Thrones. I sin indledende udtalelse lagde hun vægt på sit store engagement i Københavns udvikling og i den radikale politik på skole-, daginstitutions- og kulturområdet, men hverken Anna Mee eller de fremmødte journalister interesserede sig nærmere for det område, Anna Mee har stået i spidsen for, nemlig beskæftigelse og integration.

Kan vi forvente ændringer?

Det mest oplagte spørgsmål til både de radikale og Københavns samlede borgerrepræsentation må stadig være, om vi kan forvente at se nogle reelle ændringer af den praksis, som København er blevet berygtet for: endeløse og nedværdigende sagsbehandlinger, overbebyrdede og underuddannede sagsbehandlere, partnerskaber med suspekte private konsulentvirksomheder og de strengest mulige fortolkninger af en lovgivning, der i forvejen strammer løkken mest muligt om de syge, de ledige og de socialt marginaliserede borgere i Danmark.

Gryden skal holdes i kog, presset fortsætter på Annas efterfølgere

I en åbenhjertig facebookopdatering lovede Anna Mee i går at sørge for, at de mange ubesvarede klager over ulovlig og inkompetent sagsbehandling vil blive besvaret – for de mange engagerede aktivister, der blev begyndelsen til enden på Anna Mee, bliver opgaven nu at sørge for at holde hendes efterfølger på rådhuset fast på disse løfter. Og i det hele taget at holde gryden i kog under de kommunale myndigheders systematiske mishandling af samfundets svageste.

Anna Rud
Forfra!

Anna Ansvarsløs sangen

Anna sangen handler om en politiker der fralægger sig ansvaret og samtidig bliver fornærmet hvis man kalder hende ansvarsløs.

En række reformramte tog ind på Rådhuspladsen i anledning af den pressekonference Anna Mee Allerslev holdt:

1 KOMMENTAR

  1. Tak, Anna Rud, det er godt, at du holder det rette fokus, nemlig den ekla­tant elen­dige forvalt­ning af det “ beskæf­ti­gel­ses­mæs­sige “ , særligt behand­lingen , eller rettere mishand­lingen af de syge kontanthjælpsmodtagere.
    JA , kampen fortsætter.
    Det kunne være rigtigt inter­es­sant , om i ville spørge hver enkelt valg­kan­didat, hvordan de vil arbejde med denne proble­matik, efter 21.11., kommu­ne­valget, – ja, det ville være helt genialt, om i gjorde det.
    Tak for det gode arbejde, her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here