Kommunerne som læger?

I går inter­viewede Avisen.dk læge Anders Beich live på FB. Anders har en skarp kri­tik af kom­munens sags­be­han­dling og han beskriv­er blandt meget andet, hvor­dan sags­be­han­dlernes lov­formelige myn­dighed i social­sager, virke­lig lad­er dem over­skride fag­grænser, som ingen ukyn­dig burde nærme sig:

Kom­munerne til­sidesæt­ter de lægefaglige vur­deringer og vur­der­er selv syge borg­eres diag­noser.

sagde Anders Beich. Han sagde også

… jeg har haft sags­be­han­dlere, der har fores­lået, at jeg skulle ændre behan­dlin­gen og sætte dosis op

Læs hele artiklen på avisen.dk

Læs hele artiklen her: Læge: Kom­muner opfør­er sig som kon­gen i gam­le dage – deres ord er lov eller se avisen.dks live­v­ideo på face­book. Facebook‐brugerne stiller mange gode spørgsmål:

2 KOMMENTARER

  1. HAN FULDSTÆNDIG RET KOMMUNERNE HOLDER SYGE BORGER HEN KONTANTHJÆLP ANDRE YDELSER HYRE PRIVATE FIRMAER DER TJENER SYGT SYGE BORGER HOLDE DEM HEN FOR NU SKAL DE I JOB ? DET DEM HER BLA QVICKCARE, PLAN OG HANDLING , OG DEKRA, OG HKI OG MANGE FLERE DER BYDER IND SIDSTE NYE ER FAMILIE I PLAN MED OVERVÅGNINGER AFLYTTENDE SAMTALER OG KØLESKABPLANER ? VI EN STOR FED PENGE INDUSTRI FOR DEM HOLDE OS HEN I ÅREVIS NEDVURDERE EN LÆGE ATTESTER ? KONTAKT GERNE MIG JEG HAR FLERE SAGER

  2. Lægeloven
    § 24. Tager en per­son, der ikke har autori­sa­tion som læge, syge i kur, og udsæt­ter han derved nogens hel­bred for påviselig fare, straffes han med bøde eller hæfte.
    Under skær­pende omstændighed­er, såsom hvis pågældende har forår­saget væsentlig skade på leg­eme eller hel­bred, eller hvis han tidligere er dømt for overtrædelse af denne para­graf eller §§ 25 eller 26, kan straf­fen stige til fængsel i indtil 1 år.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.