Hjärnforskningen är på väg att revo­lu­tio­nera vår syn på oss själva och världen. Vi har inte en mystisk ”själ” – det handlar om nerv­kop­plingar i hjärnan som går att påverka, menar förfat­taren Lone Frank som kommer med en ny bok i ämnet.

via ”Kunskaperna om hjärnan förän­drar allt” – DN.SE.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here