Følgende fra en facebook kommentar til en statusupdate omhandlende OECDs nylige indvandrer-rapport der siger at indvandrerne er en økonomisk nettogevinst:

INDVANDRINGENS OMKOSTNINGER

– Udgifterne løber løbsk og passerer nu 100 milliarder.

 • Staten får et katastrofeunderskud på over 100 milliarder, forhøjer skatter og afgifter, skærer i hjælp til gamle og syge, lukker skoler og bruger ulandshjælpen på udgifter, som skyldes indvandring til Danmark fra fortrinsvis muslimske lande.
  • Statens underskud blev på 100 mia. som følge af finanskrisen, det har intet med indvandring at gøre. (kilde: Politiken)
 • Allerede i 2005 erkendte Jyllands-Posten: “Den politiske og intellektuelle magtelite er sluppet af sted med i over 20 år at foranstalte en muslimsk storindvandring, der koster det offentlige 65-75 milliarder kroner om året og truer med at tage livet af den danske enhedskultur” (0…
  4.06.2005 s. 11).

  • Jeg finder INTET belæg for denne påstand nogen steder.
 • Fra 2011-12 er indvandringen og udgifterne løbet helt løbsk og passerer 100 milliarder !
  • Nej, statens underskud på 100 mia. skyldes stadigvæk finanskrisen
 • – Vollsmose som eksempel på, hvad skatteydernes penge bruges til : – Gratis bus og koncerter til indvandrere 2.844.402 kr.,
  Morgenvækning til trætte elever 1.880.855 kr.,
  Bedre image 11.421.411 kr.,
  Markedsføring 4.385.000 kr.,
  3 konsulenter 6.040.692 kr., herunder ekstremisten Asma Abdol Hamid, drift 9.596.542 kr.,
  Forsøg på at hindre hærværk 3.821.641 kr.,
  Bob-Bon-Land mv. i alt 58.482.279 kr. (J.P 18.02.2012).

  • Det eneste disse tal fortæller er hvordan udgifterne ser ud i et specifikt boligområde. Der er ingen kilde på tallene, så jeg stoler ikke for meget på dem. Hvis man kan sige at et underskud på statens budgete stammer fra indvandring midt i en finanskrise – så har man vist at man enten ikke forstår så meget, eller også at man gerne vil lyve.
   Vollsmose er ikke bare et sted med en høj forekomst af indvandrere, det er samtidig et sted med en høj forekomst af arbejdsløshed. Sociale vanskeligheder og arbejdsløshed hører sammen, uanset om man er indvandrer eller ej. .

– Alene på boligforbedringer blev der i ghettoer brugt 48 mia. fra 1993-2011 og afsat 11 mia. fra 2012 iflg. Ministeriernes egne tal. (Den Korte Avis 21.02.2012).

– Asylsager, der førte til opholdstilladelse, steg allerede i årene 2000-2008 fra 35.000 til 69.277.

– Antal asylcentre steg fra 7 til 25. (DST 2011).

– “Familiesammenføringer stiger i 2012 med tusinder pga. regeringens afskaffelse af pointsystemet og regeringens øvrige lempelser.” (Advokater med speciale i familiesammenføring (Information 12.01.2012).

– Udgifter for indvandrere på førtidspension eksploderer : – “Massiv stigning i antal indvandrere på førtidspension. Antallet af indvandrere fra ikke vestlige lande, som er permanent arbejdsuduelige, er på 5 år steget med 51%, på Fyn med 68%. Kommunerne magter ikke at få dem i arbejde. 3%færre danskere kom på førtidspension.” (Berl. Tid. 01.01.2012).

– Arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikkevestlige lande eksploderer :

Fra 2010-11 er arbejdsløsheden blandt ikkeventlige indvandrere, især muslimske, steget fra 46 til 54%. (Tekst-TV nov. 2011).

Af arbejdsduelige somaliere var 2009 kun 38% i arbejde, irakere og libanesere 41%, skønt staten præmierede kommunerne med 30.000 kr. for at ansætte en indvandrer, en klar diskrimination af arbejdsløse danskere (Statistisk Årbog 2011)

– Kriminallitetsomkostninger eksploderer :

Over 70% af indsatte i ungdomsfængsler er af anden etnisk herkomst.

Voldtægter steg i 2010 til 430, voldsforbrydelser til 18.000 ! (DST 2010).

Mænd fra Somalia, Marokko og palæstinenserne er de mest voldelige. De begår bl.a. voldsforbrydelser 3-4 gange så hyppigt som gennemsnittet. (J.P. 07.12.2010). “Rekordmange blev fremstillet i Københavns Dommervagt i 2011. Næsten 70% var af udenlandsk herkomst” 1422 ud af 2099. (E.B. 10.02.2012, Rapp. Fra Kbh´s Politi).

– Nationalbanken advarer (Kvartalsoversigt 2008) :

“En stor del af indvandringen er sket fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har forværret de offentlige finanser.

Hvis indvandring skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal det ske ved superindvandring. Det dækker over en person, som efter endt uddannelse går direkte på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100, betaler skat som en dansker, undlader at tage familie med og forlader landet før pensionsalderen”.

– PISA-undersøgelsen påviser massiv stigning i antal af analfabeter :

I 2010 var 14% af børnene analfabeter, da de forlod folkeskolen. Men af 2.generationsindvandrere fra arabiske lande, er hele 64% af børnene analfabeter, når de forlader en dansk folkeskole, hvorfor de ikke kan gennemføre en uddannelse. Antallet af gode læsere blandt disse faldt fra 7 til 6%. Indsatsen bl. Indvandrerbørn betød, at danske børn (især de svage) blev svigtet.

Trods dette udtalte undervisningsminister Morten Østergård (DRV) jan. 2012 :

“Vi kan glæde os over, at gabet mellem unge af anden etnisk baggrund og danske er næsten udvisket”.

– Antallet af muslimske indvandrere eksploderer :

Hver ikke vestlig indvandrer, der siden 1980´erne fik opholdstilladelse i Danmark, er nu blevet til 4, mens hver vestlig indvandrer kun er blevet til 2.

En undersøgelse fra Ishøj har påvist, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Danmark i 1969-70, var blevet til 2.913 personer i 2000 som følge af familiesammenføringer og fødsler. (J.P. 24.06.2011).

Indvandrere fra vestlige lande bidrager til det danske samfund med netto 34.000 kr. årligt til statskassen, mens indvandrere fra ikke vestlige lande årligt koster samfundet 31.000 i snit. (Rockwool-Fonden, citeret i J.P. 24.06.2011).

– Stadig flere boligområder bliver ghettoer :

I 2011 blev 4 nye boligområder udnævnt til ghettoer. Det skyldes bl.a., at andelen af kriminallitetsdømte personer i dem oversteg grænsen på 2,7%, svarende til 3 gange så mange kriminelle som i Danmark som helhed. (J.P. 05.10.2011).

For at finansiere den dramatiske stigning i indvandrerudgifterne, må staten i 2012 låne over 100 milliarder, som skal tilbagebetales. Regeringen har strøget efterlønnen og hjælp til syge og gamle, nedlægger 300 skoler og pålægger industri og familier afgifter og skatter, der ødelægger konkurrencen, lukker virksomheder og gør landet fattigt.

Som følge af indvandring af uintegrerbare folkegrupper, steg arbejdsløshedsunderstøttelsen i 2009 til 36 mia.. kontanthjælpen til 15 mia., boligstøtten til 12 mia., udgifterne til revalidering til 81 mia. (DST 2010) og er nu ude af kontrol.

– Til sammenligning :

Årlige omkostninger for hele det danske forsvar : 21.0 milliarder

Årlige udgifter Kirkeministeriet : 0.6 milliarder

Årlige udgifter Miljøministeriet : 1.9 milliarder

Årlige omkostninger kultur, museer, teatre, biblioteker, osv. : 6.0 milliarder

Årlige omkostninger til kollektiv trafik : 10.5 milliarder

Årlige omkostninger til hele hospitalssektoren : 136.0 milliarder

Samlede indtægter fra dansk fiskeri : 2.9 milliarder

Indtægter fra landbrug, skovbrug og gartneri : 64.0 milliarder

Indtægter fra gas, olie, salt og kalk : 46.0 milliarder (Statistisk Årbog 2011)

Hvem betaler de over 100 milliarder for en løbsk indvandring ?

Etisk og moralsk falliterklæring :

– Pengene tages fra de gamle og syge :

Pengene hentes delvis ved at stryge hjemmehjælp fra gamle og syge og skære 19 milliarder af pensionerne.

Pengene tages fra de fattige U-lande :

– “ De fattige lande skal betale for, at den nye regering vil give asylansøgere lejligheder og parcelhuse ved ankomsten til landet.

Udflytningen betyder udgifter på 400 mio. på to år.

Regeringen bruger alene i 2012 samlet 975 mio. ulandskroner på asylsystemet, penge- som de fattigste lande skulle have haft”. (J.P. 21.12.2011).

Pengene tages fra Udkantsdanmark :

– Man bruger 2 milliarder kr. fra bl.a. landsbyggefonden, penge- som burde have været et løft for Udkantsdanmark, hvor huse forfalder og skoler lukkes.

Pengene tages fra børnefamilierne : – 300 skoler lukkes, børnehaver lukkes og fordyres. (DR-nyheder jan. 2012).

SANDHEDEN SKJULES : Tekst-TV 04.01.2012 :

Socialminister Karen Hækkerup og regeringen har aflyst den indvandrerundersøgelse, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti søsatte for at belyse indvandringens omkostninger økonomisk og kulturelt. Hun udtaler :

“ Nu er den tid heldigvis forbi”

Kilde ukendt – formentlig den korte avis

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here