mønter på hæld

Ole Bjergs analyse af penge og reform­for­slag sætter sig mellem to stole. Den analy­tiske del om penge­ska­belse via private banker har noget for sig, men går ikke dybt nok. Reformforslagene lægger sig tæt op ad mone­ta­ri­stisk tanke­gods. Nationalbanken skal centra­li­sere samt­lige transak­tioner, og pengene skal have fuld reserve. Men problemet er kredit­ska­belsen i hele det økono­miske system og ikke kun i bankerne, snarere end det er penge udækket af en reserve. Kredit er pr. defi­ni­tion reser­veløs, om ikke uden sikkerhed. Forslag som Bjergs har været fremme før i histo­rien. Hvor de har inspi­reret foran­dringer, har de aldrig virket. Kreditskabelse i den private sektor hænger nemlig intimt sammen med det kapi­ta­li­stiske samfund.

via Kan man refor­mere kapi­ta­lismen via penge­sy­stemet? Kan penge blive gode? | Modkraft.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here