mønter på hæld

Ole Bjergs analyse af penge og reform­forslag sæt­ter sig mellem to stole. Den ana­lytiske del om pengesk­a­belse via pri­vate banker har noget for sig, men går ikke dybt nok. Reform­forsla­gene læg­ger sig tæt op ad mon­e­taris­tisk tankegods. Nation­al­banken skal cen­tralis­ere samtlige transak­tion­er, og pen­gene skal have fuld reserve. Men prob­lemet er kred­it­sk­a­belsen i hele det økonomiske sys­tem og ikke kun i bankerne, snarere end det er penge udækket af en reserve. Kred­it er pr. def­i­n­i­tion reserveløs, om ikke uden sikker­hed. Forslag som Bjergs har været fremme før i his­to­rien. Hvor de har inspir­eret foran­dringer, har de aldrig vir­ket. Kred­it­sk­a­belse i den pri­vate sek­tor hænger nem­lig intimt sam­men med det kap­i­tal­is­tiske sam­fund.

via Kan man reformere kap­i­tal­is­men via pengesys­temet? Kan penge blive gode? | Mod­kraft.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.