Socialdemokratiet valgplakat

Regerin­gen har sol­gt den socialdemokratiske sjæl til de radikale ved at ind­skrive i regering­spro­gram­met, at S, SF og R vil videre­føre VK‐regeringens økonomiske poli­tik. Det har ført til et kursskifte på velfærd­som­rådet, som mange ikke havde for­ven­tet – og til en his­torisk lav væl­ger­til­slut­ning.

via I har sol­gt den socialdemokratiske sjæl | Arbe­jderen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.