Noam Chomsky

Ifølge Chomsky og Herman passerer en nyhed eller et hvert andet jour­na­li­stisk produkt fem filtre på vej til modta­geren. Nyhedens råma­te­riale ryger gennem filtrerne, og kun det rensede mate­riale, der bliver tilbage efter denne proces, er klar til at blive bragt i et givet medie.

De fem filtre er ”ejer­skab”, ”afhæn­gighed af rekla­me­ind­tægter”, ”afhæn­gighed af kilder”, ”frygt for repres­sa­lier” og ”anti­kom­mu­ni­stisk ideologi”.

via Hvordan blev jour­na­li­stik så ensrettet? | Modkraft.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here