Kolding Klamkjær bliver stylet af Salon Sur Les Dumpes
Kolding Klamkjær bliver stylet af Salon Sur Les Dumpes

Et nyt spæn­dende koncept fra DR ser dagens lys i slut­ningen af December

Se topfolk i dyst om at nå toppen, DR bringer varme til de kolde tinder …

I programmet mødes en række af erhvervs­li­vets topfolk i en spæn­dende dyst hvor de sættes på en række prøver der skal hjælpe Danmark med at få bedre ledere. Målet er at afgøre hvem der er kvali­fi­ce­rede til at lede landets (største) virk­som­heder ind i en ny og histo­risk fremtid,  og hvem der bare skal have det gyldne hånd­tryk med det samme.

“Med det nye koncept, Hvem Gider (Kun) At Være Millionær ønsker DR at hjælpe danske ledere til en bedre hverdag og et bedre arbejdsliv, til glæde for de mange trængte danske virk­som­heder” siger Kolding Klamkjær, og han fort­sætter “Fokus har længe været på under­dan­mark og de problemer der florerer på på bunden af samfundet. Manglende initi­ativ, ingen virke­lyst, misbrug, priser på hund­emad, rygning og regulær doven­skab. Men samfundet er jo ikke kun under­klassen” ler Kolding “hvis vi skal have stem­ningen vendt og sammen arbejde os ud af krisen, må også lederne på banen. De fortjener jo ros og klap på skul­drene for de mange arbejds­timer, stress over fejl­slagne inve­ste­ringer der risi­kerer at påvirke deres private formuer, det absurde skat­te­tryk og alle de andre knaster som tilvæ­relsen i livets premier-league byder på. Derfor træder vi nu ud på gulvet med dette humør­ska­bende initi­ativ som vi natur­ligvis håber danskerne vil tage godt imod”

Programmet er delt op i en række gavmilde runder som f.eks.

‘Bonusrunde’
Navnet siger sig selv, delta­gerne får alle en bonus for at dukke op

‘Elsk dig slank, skat’
Regnskabstrimning, over­skud­s­pla­ce­ring, inve­ste­ringer – hvem kan slanke skatten mest?

‘Danmarksrunden’
Hvem kan opnå mest erhvervs­støtte, og flytte det hurtigst ud af landet inden de siger op een måned før firmaet går konkurs?

‘Kæmp mod vejrmøller’
hvem kan opnå højeste rente-afkast inden inve­ste­ringen fejler?

‘Bonusrunde II’
Navnet siger sig selv, delta­gerne får alle en bonus uden nogen egentlig grund

‘Bordet fanger den langsomme’
Hvem kan pumpe en aktie­be­hold­ning op til størst mulige værdi alene på marke­ting og gejl? Runden er spæn­dende, for det gælder om at afvikle aktierne lige inden det går op for andre inve­storer at der intet produkt er. Jo tætter på des højere gevinst, men kommer du for tæt på klapper fælden og du mister en fed profit!

“Det 19. minut”
Publikum stemmer om hvilken leder der skal modtage en million for at have klaret sig dårligst, præmien skal ses som en inci­ta­ments­ska­bende opmun­tring til at klø på,

“Den barske”

Deltagerne skal på bedst mulig vis over­be­vise befolk­ningen om at de snart må flytte virk­som­heden til udlandet, og det kan de desværre ikke gøre noget ved. Jo stær­kere truslen er, des bedre står delta­gerne rustet til næste runde som er

‘Bonusrunde III’
Ja, vi tager lige en bonus­runde, vor delta­gerne kompen­seres for “uspe­ci­fi­ceret ulej­lighed” inden vi går egent­ligt videre til

‘Bonusrunde IV’
eftersom Bonusrunde III var så fed, uddeles et væsent­ligt gratiale til delta­gerne for godt humør inden vi når til …

“Samfundssind”
Dette er joker­runden – her uddeles skat­te­let­telser til alle delta­gerne på baggrund af advars­lerne om virk­som­heds­flugt fremsat i “den barske” runde. Gæstestjerne er Harald Børsting der har lovet at indrykke lands­dæk­kende annoncer til lejligheden.

“Det gyldne håndtryk”
Slutrunden, hvor store penge­summer over­drages de delta­gende som tak for kampen. De største hånd­tryk går til vinderne, taberne må nøjes med lige så mange penge.

DR producer Kolding Klamkjær fortæller om programmet at det skal sendes op mod jul, for der er danskerne jo alle­rede i gavehumør.

Næste uge: DR varsler licensforhøjelser

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here