Gylden maske

Vi kender retorikken: ’Hvor skal pen­gene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dansker’. Ofte sekun­deret af mantraet: ’Vi’ skal spare og arbe­jde mere for at få råd til fremti­dens udfor­dringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øje­b­lik, og se på, hvad BNP‐økonomerne har at sige om disse forhold. Den her i lan­det højeste BNP‐økonomiske sagkund­skab, der benyttes, når offentlige kom­mis­sion­er ned­sættes og redegørelser for lan­dets økonomiske ve og vel skal kortlægges, har et stort set sam­men­faldende syn på BNP‐væksten frem mod år 2050 under forud­sæt­ning af busi­ness as usu­al.

via Hvad dælen nøler vi for? | Infor­ma­tion.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.