Gylden maske

Vi kender reto­rikken: ’Hvor skal pengene komme fra?’, ’Det må ikke blive dyrere at være dansker’. Ofte sekun­deret af mantraet: ’Vi’ skal spare og arbejde mere for at få råd til frem­ti­dens udfordringer.

Skulle ’vi’ ikke lige standse op et øjeblik, og se på, hvad BNP-økonomerne har at sige om disse forhold. Den her i landet højeste BNP-økonomiske sagkund­skab, der benyttes, når offent­lige kommis­sioner nedsættes og rede­gø­relser for landets økono­miske ve og vel skal kort­lægges, har et stort set sammen­fal­dende syn på BNP-væksten frem mod år 2050 under forud­sæt­ning af busi­ness as usual.

via Hvad dælen nøler vi for? | Information.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here