Hvornår og hvordan kom du til Danmark?

Jeg var tre år. Min familie måtte flygte fra Afghanistan i 1986. Efter et rædsels­fuldt år i Iran hvor min far nægtede at blive medlem af Khomeinis isla­mi­stiske bevæ­gelse kom vi så til Danmark.

Er din far da ikke muslim?

Jo, hele min familie var muslimer, men min far er en meget seku­lært og intel­lek­tuelt orien­teret muslim. Min mor var mere tradi­tio­nelt prak­ti­se­rende muslim. I dag har vi børn udviklet os i forskel­lige retninger. Min bror er troende , jeg er muslim og vores søster befinder sig et sted i mellem.

Skal du holde jul i år?

Ja, da vi kom til Danmark tog min mor julen til sig, og vi børn har siden fejret den hvert år, også efter vi er blevet voksne.

Fortæl om din barn­doms jul?

Når december måned ankom i mit barn­doms­hjem i Urban Planen, så gjorde min mor en del ud af at være mere detal­jeret omkring hyggen i hjemmet.

Hun elskede i forvejen at bage, men foruden eid, var jule­må­neden en tid, hvor hun udfor­skede sine bage­evner. Hjemmet duftede af kanel og mor var i sit hygge­lige humør. Stearinlysene var tændt og det gav en anden tempe­ratur i hjemmet. Varmen føltes mere gæstfri.

I mit barn­doms­hjem stod døren åben for alle. Gæstfrihed er noget som man i afghansk kultur prio­ri­terer meget højt. Vores barn­doms­hjem bestod meget sjæl­dent af bare os 5, mine forældre og os tre søskende. Så når julen skulle fejres, så var der altid ekstra rundt om bordet.

Og maden spil­lede en central rolle, for julen handler jo også om at gøre noget særligt for hinanden. Maden bestod af de sædvan­lige jule­retter undtagen flæske­steg. Til gengæld var der tilføjet lækre afghanske retter til menuen.

Mens kalkunen blev tilbe­redt i ovnen, bad mor sin bøn. På trods af alle de bolde hun måtte jong­lere med, så var hun punktlig når bønnen kaldte. Og her sad hun, forbundet og i sindsro med jule­pynt omkring sig, familie og venner samlet, og en andesteg i ovnen og bad sin isla­miske bøn. Et minde­vær­digt og yderst beun­drings­vær­digt øjeblik. Hos min mor var alle velkomne.

Havde i julepynt?

Ja! bestemt. Vi havde godt nok et plastik juletræ, men masser masser af jule­pynt. Og brunkager, peber­nødder og alt hvad der hører med.

Og gaver til børnene?

Ja da, især til børnebørnene 🙂

Er det almin­de­ligt at muslimer fejrer jul?

Ja, alle de muslimer jeg kender markerer julen på den ene eller den anden måde. Jesus var jo i øvrigt også en isla­misk profet.

Har du et særligt juleønske for næste år?

Mere fokus på at give. Vi er mange som har meget at give af til de alt for mange som mangler. Det er ikke nu ikke et juleønske, for den ånd skal ikke kun prak­ti­seres under julen, men hele året rundt. Men det er mit “juleønske” at vi ikke bruger vores over­skud på at debat­tere latter­lige emner som hvor­vidt muslimer er beret­tiget til jule­hjælp, men at vi rent faktisk bruger vores over­skud på at give andre samme mængde over­skud – uden at skelne mellem natio­na­litet, reli­giøse tilhørs­for­hold osv. for vi er jo alle mennesker.

Tak for inter­viewet Khaterah, håber du får en rigtig god jul!

Tak, og i lige måde til alle.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here