Hvornår og hvor­dan kom du til Dan­mark?

Jeg var tre år. Min fam­i­lie måtte fly­gte fra Afghanistan i 1986. Efter et ræd­sels­fuldt år i Iran hvor min far nægt­ede at blive medlem af Khome­i­nis islamistiske bevægelse kom vi så til Dan­mark.

Er din far da ikke mus­lim?

Jo, hele min fam­i­lie var mus­limer, men min far er en meget sekulært og intellek­tuelt ori­en­teret mus­lim. Min mor var mere tra­di­tionelt prak­tis­erende mus­lim. I dag har vi børn udviklet os i forskel­lige ret­ninger. Min bror er troende , jeg er mus­lim og vores søster befind­er sig et sted i mellem.

Skal du holde jul i år?

Ja, da vi kom til Dan­mark tog min mor julen til sig, og vi børn har siden fejret den hvert år, også efter vi er blevet vok­sne.

Fortæl om din barn­doms jul?

Når decem­ber måned ankom i mit barn­domsh­jem i Urban Pla­nen, så gjorde min mor en del ud af at være mere detal­jeret omkring hyggen i hjem­met.

Hun elskede i forve­jen at bage, men foru­den eid, var julemåne­den en tid, hvor hun udforskede sine bageevn­er. Hjem­met duft­ede af kanel og mor var i sit hyggelige humør. Stearinl­y­sene var tændt og det gav en anden tem­per­atur i hjem­met. Var­men føltes mere gæst­fri.

I mit barn­domsh­jem stod døren åben for alle. Gæst­fri­hed er noget som man i afghan­sk kul­tur pri­or­iter­er meget højt. Vores barn­domsh­jem bestod meget sjældent af bare os 5, mine foræl­dre og os tre søsk­ende. Så når julen skulle fejres, så var der altid ekstra rundt om bor­det.

Og maden spillede en cen­tral rolle, for julen han­dler jo også om at gøre noget særligt for hinan­den. Maden bestod af de sæd­van­lige juleretter und­ta­gen flæskesteg. Til gengæld var der til­fø­jet lækre afghanske ret­ter til menu­en.

Mens kalkunen blev tilberedt i ovnen, bad mor sin bøn. På trods af alle de bolde hun måtte jon­glere med, så var hun punk­tlig når bøn­nen kaldte. Og her sad hun, for­bun­det og i sind­sro med julepynt omkring sig, fam­i­lie og ven­ner sam­let, og en andesteg i ovnen og bad sin islamiske bøn. Et min­de­værdigt og yder­st beun­dringsværdigt øje­b­lik. Hos min mor var alle velkomne.

Havde i julepynt?

Ja! bestemt. Vi havde godt nok et plas­tik juletræ, men mass­er mass­er af julepynt. Og brunk­ager, pebernød­der og alt hvad der hør­er med.

Og gaver til børnene?

Ja da, især til børnebørnene 🙂

Er det almin­deligt at mus­limer fejr­er jul?

Ja, alle de mus­limer jeg kender mark­er­er julen på den ene eller den anden måde. Jesus var jo i øvrigt også en islamisk pro­fet.

Har du et særligt juleønske for næste år?

Mere fokus på at give. Vi er mange som har meget at give af til de alt for mange som man­gler. Det er ikke nu ikke et juleønske, for den ånd skal ikke kun prak­tis­eres under julen, men hele året rundt. Men det er mit “juleønske” at vi ikke bruger vores over­skud på at debat­tere lat­terlige emn­er som hvorvidt mus­limer er berettiget til jule­hjælp, men at vi rent fak­tisk bruger vores over­skud på at give andre samme mængde over­skud – uden at skelne mellem nation­alitet, religiøse tilhørs­forhold osv. for vi er jo alle men­nesker.

Tak for inter­viewet Khat­er­ah, håber du får en rigtig god jul!

Tak, og i lige måde til alle.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.