Investeringsbanken Goldman Sachs analy­serer hvor­ledes en række krige har påvirket de euro­pæ­iske aktie­mar­keder histo­risk. Forud for aktio­nerne har defen­sive aktier outper­formet de mere cykliske aktier. Efter en påbe­gyndt krig har cykliske aktier klaret sig bedst i takt med faldende risi­ko­p­ræ­mier. Banken venter derfor, at en krig­ser­klæ­ring mod Irak vil være særligt godt nyt for IT-, elektronik- og stålaktierne.

via Goldman Sachs: Krig medfører frem­gang for cykliske aktier.

Investeringsbanken Goldman Sachs analy­serer hvor­ledes en række krige har påvirket de euro­pæ­iske aktie­mar­keder histo­risk. Forud for aktio­nerne har defen­sive aktier outper­formet de mere cykliske aktier. Efter en påbe­gyndt krig har cykliske aktier klaret sig bedst i takt med faldende risi­ko­p­ræ­mier. Banken venter derfor, at en krig­ser­klæ­ring mod Irak vil være særligt godt nyt for IT-, elektronik- og stålaktierne.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here