I dag er offent­lig­heds­loven til tredje behand­ling i Folketinget. Loven er et symptom på en bredere tendens i rege­rin­gens forhold til demo­kra­tiet og i vort poli­tiske system gene­relt – tekno­kra­tiet og de ’nødven­dige’ løsninger har taget over. Det er på høje tid at revi­ta­li­sere folkestyret

via Giv os folke­styret tilbage | Information.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here