Mens Danmark snegler sig af sted, og står til at få en økono­misk vækst nede omkring nul procent i år, så spurter Sverige igen af sted i rask fart.

Det skyldes blandt andet, at den svenske rege­ring med Fredrik Reinfeldt i spidsen har lempet finans­po­li­tikken. 23 milli­arder kr., eller godt og vel 0,7 procent af brut­to­na­tio­nal­pro­duktet (BNP), har Sverige brændt af i år på øgede offent­lige inve­ste­ringer, mere forsk­ning og en sænk­ning af selskabs­skatten fra 26,3 til 22,0 procent.

Det er en stimu­lans­pakke af nogen­lunde tilsva­rende stør­relse, som de økono­miske vismænd har anbe­falet herhjemme, men som den danske rege­ring indtil videre har afvist som værende unødvendig.

via Fuld tryk på svensk økonomi – Global | www.business.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here