Mens Dan­mark sne­gler sig af sted, og står til at få en økonomisk vækst nede omkring nul pro­cent i år, så spurter Sverige igen af sted i rask fart.

Det skyldes blandt andet, at den svenske regering med Fredrik Rein­feldt i spid­sen har lem­pet finans­poli­tikken. 23 mil­liarder kr., eller godt og vel 0,7 pro­cent af brut­to­na­tion­al­pro­duk­tet (BNP), har Sverige brændt af i år på øgede offentlige investeringer, mere forskn­ing og en sænkn­ing af sel­sk­ab­sskat­ten fra 26,3 til 22,0 pro­cent.

Det er en stim­u­lanspakke af nogen­lunde tilsvarende stør­relse, som de økonomiske vis­mænd har anbe­falet her­hjemme, men som den danske regering indtil videre har afvist som værende unød­vendig.

via Fuld tryk på sven­sk økono­mi – Glob­al | www.business.dk.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.