Alle partiers principprogrammer
Alle partiers prin­cip­pro­gram­mer
‘Varm luft som ord­sky­er’ fristes man til at und­lade nævne at man da aldrig kunne finde på at skrive om så alvorligt ned­fæld­ede ord som partiernes prin­cip­pro­gram­mer, men bort­set fra denne næsvished så er folket­ingspartiernes prin­cip­pro­gram­mer her smukt repræsen­teret som sky­er af ord. At det over­hovedet lad­er sig gøre at lave så visuel en poet­isk gestalt af prin­cip­pro­gram­merne, skylder herværende skribent stor tak til den forun­derlige webt­jen­este wordle.net for. Med disse to hæn­der, en mus, ser­iøs brug af CTRL+C og en umen­neske­lig stædighed der af og til kammede over i næsten stædig umen­neske­lighed har der alte redac­teur frem­bragt disse til‐skikkelse‐vakte prin­cip­pro­gram­mer..

Socialdemokraterne

Hej
Socialdemokrater­nes prin­cip­pro­gram

Radikale Venstre

Det Radikale Venstres principprogram
Det Radikale Ven­stres prin­cip­pro­gram

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkepartis principprogram
Social­is­tisk Folkepar­tis prin­cip­pro­gram

Venstre

Venstres principprogram
Ven­stres prin­cip­pro­gram

Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis Principprogram
Dan­sk Folkepar­tis Prin­cip­pro­gram

Liberal Alliance

Liberal Alliances principprogram
Lib­er­al Alliances prin­cip­pro­gram

Konservativt Folkeparti

Konservativt Folkepartis partiprogram
Kon­ser­v­a­tivt Folkepar­tis par­tipro­gram

Enhedslisten

Enhedslistens principprogram
Enhed­slis­tens prin­cip­pro­gram

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.