Inter­ak­tivt kort over danske fir­maers skat­te­be­tal­ing.

Velkom­men til firmaskat.dk – en visu­alis­er­ing af danske sel­sk­abers betal­ing af sel­sk­ab­sskat for 2011 udviklet af Sep­ti­ma.

Hvad viser kortene?

Kor­tene vis­er de danske sel­sk­abers (ApS, A/S mv.) betalinger af sel­sk­ab­sskat fordelt på diss­es adress­er rundt omkring i lan­det. I ned­er­ste højre hjørne kan du se en sig­natur­fork­lar­ing.

Bemærk at der kan være mange gode grunde til at et sel­skab ikke har betalt sel­sk­ab­sskat – f.eks. store investeringer.

Hvor er data fra?

Data om danske sel­sk­aber er offentligt tilgæn­gelige via CVR. Skat har ligeledes offentlig­gjort data om sel­sk­abernes ind­be­tal­ing af sel­sk­ab­sskat for skat­teåret 2011. Til punk­t­sæt­nin­gen af skat­te­dataene er de frie adresse­da­ta brugt.

Dataen­tu­si­as­ten Michael Fri­is ind­sam­lede Skats data og offentlig­gjorde disse i sam­let form – det er disse data vi benyt­ter her.

Bag­grund­sko­rtet har vi udviklet i Map­Box.

Hvem har lavet det her?

Firmaskat.dk er udviklet af Sep­ti­ma som et eksem­pel på sam­men­still­ing af de offentligt tilgæn­gelige datasæt.

via Firmaskat.dk by Sep­ti­ma.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.