Interaktivt kort over danske firmaers skattebetaling.

Velkommen til firmaskat.dk – en visu­a­li­se­ring af danske selska­bers beta­ling af selskabs­skat for 2011 udviklet af Septima.

Hvad viser kortene?

Kortene viser de danske selska­bers (ApS, A/S mv.) beta­linger af selskabs­skat fordelt på disses adresser rundt omkring i landet. I nederste højre hjørne kan du se en signaturforklaring.

Bemærk at der kan være mange gode grunde til at et selskab ikke har betalt selskabs­skat – f.eks. store investeringer.

Hvor er data fra?

Data om danske selskaber er offent­ligt tilgæn­ge­lige via CVR. Skat har lige­ledes offent­lig­gjort data om selska­bernes indbe­ta­ling af selskabs­skat for skat­te­året 2011. Til punkt­sæt­ningen af skat­te­da­taene er de frie adres­se­data brugt.

Dataentusiasten Michael Friis indsam­lede Skats data og offent­lig­gjorde disse i samlet form – det er disse data vi benytter her.

Baggrundskortet har vi udviklet i MapBox.

Hvem har lavet det her?

Firmaskat.dk er udviklet af Septima som et eksempel på sammen­stil­ling af de offent­ligt tilgæn­ge­lige datasæt.

via Firmaskat.dk by Septima.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here