Little Champlain Street, Quebec City, QC, 1916

Fattigdommen fort­sætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige – fraregnes stude­rende er der 234000 fattige i Danmark – det er en stig­ning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stig­ning på 55 procent i peri­oden 2002-2009 – en stor del af forkla­ringen på, at fattig­dommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

via Fattigdommen fort­sætter med at stige i Danmark | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here