På kun 15 år er alt blevet foran­dret. Tysk fag­bevægelse er svækket. Fast arbe­jde er ikke læn­gere nogen garan­ti mod fat­tig­dom. ”Arbe­j­dende fat­tige” er blevet hverdag i Tysk­land, og på sigt udgør det en trussel mod hele vores velfærdssam­fund”. Sådan lød bud­sk­a­bet, da Michael Schmidt og Hans Ger­hard Leu fra IG‐Metal i Flens­borg gæst­ede Dan­sk Met­al den 27. marts.

via .

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.