For­side Klum­mer Klumme: Åse Kols­boe Lejbølle

Klumme: Åse Kolsboe Lejbølle

Syges arbejde er ‘at holde ud’

Hvad laver en syg egentlig i alle de timer, hvor andre knok­ler i ordinære jobs? Jo, syges fuldtids­beskæftigelse er ‘at holde ud’. Syges ekstra­ordinære arbe­jde Som at…

Politikerne har selv burka på

Poli­tik­erne i Dan­mark har iklædt sig en masker­ing, en bur­ka, der kom­mer inde­fra. De har tømt sig selv for ind­hold. Selvom vi stadig kan…

Sprog skaber virkeligheder

Ven­stre­flø­jen åd “Nød­vendighe­dens politik“og blev højre­ori­en­teret For­fra: Man sæt­ter sig ned og beg­y­n­der helt for­fra. Hvad men­er vi, hvilke hold­ninger har vi grundlæggende, og hvor­dan…