For­side Arkiv

Arkiv

LA‐politikere tegner et skræmmebillede af Dansk økonomi

LA‐politikere benyt­ter ikke de mest retvisende mål for dan­sk økono­mi. Således byg­ger deres poli­tiske pos­tu­later på et mis­visende skræm­me­billede. BNP vs. BNP pr. ind­byg­ger Poli­tikere fra…

Mette Frederiksen om Kontanthjælpsreformen.

https://www.youtube.com/watch?v=kVPOhoZe_8s Deadline‐studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hinan­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps‐reform Mar­tin Kras­nik: ▸Velkom­men til dig, beskæftigelsesmin­is­ter Mette Fred­erik­sen. Lad mig…

Kun 0,6 procent af danskerne taber penge ved at arbejde | Cevea

Det er kun for én ud af 200 danskere i den arbe­jds­dygtige alder, at det ikke kan betale sig at arbe­jde. Det vis­er bereg­ninger…

Kan man reformere kapitalismen via pengesystemet? Kan penge blive gode? | Modkraft

Ole Bjergs analyse af penge og reform­forslag sæt­ter sig mellem to stole. Den ana­lytiske del om pengesk­a­belse via pri­vate banker har noget for sig,…

Engelsk syge i Blackpool: Stakler, snydepelse og sultne skolebørn – Globalt | www.b.dk

Storbri­tan­nien er i gang med den største velfærd­sre­form siden Anden Ver­den­skrig – men for folk som Melvyn Holmes er udsigterne dys­tre. Tag med Berlingskes…