Og hvis de stud­erende – for­trinsvist statskundskabs‐ og økon­o­mis­tud­erende – gik til forelæs­nin­gen i den tro, at økonomen ville levere en bred­side mod de gængse økonomiske teori­er, så fik de, hvad de var kom­met efter – og meget mere. Poli­tik­ernes finans­poli­tik, cen­tral­bankernes penge­poli­tik og virk­somhed­ernes kort­sigt­ede jagt på prof­it blev kom­menteret og kri­tis­eret.

via ’Det frie marked eksis­ter­er ikke’ | Infor­ma­tion.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.