Og hvis de stude­rende – fortrins­vist statskundskabs- og økono­mistu­de­rende – gik til fore­læs­ningen i den tro, at økonomen ville levere en bredside mod de gængse økono­miske teorier, så fik de, hvad de var kommet efter – og meget mere. Politikernes finans­po­litik, central­ban­kernes pengepo­litik og virk­som­he­dernes kort­sig­tede jagt på profit blev kommen­teret og kritiseret.

via ’Det frie marked eksi­sterer ikke’ | Information.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here