Det fede ved lavere skat er at så har man flere penge …

Men lidt senere så falder ens løn, for man har jo mere at give af i løn­forhan­dlinger, uanset om de er organ­is­erede eller om man som sand disruptions‐pirat giv­er den som solokun­st­ner.

Heldigvis kom­mer der en skat­telet­telse til, og så er det til at holde ud!

Men så falder ens løn, for skat­telet­telsen bliv­er finan­sieret af lavere arbe­jd­sløshedsy­delser og man har jo mere at give af i løn­forhan­dlinger, et lavere smertepunkt .…

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­tik­erne sæt­ter kon­tan­thjælpen ned, er det for at trække lavtløn­nen læn­gere ned.

Gud ske tak og lov for den næste skat­telet­telse, så er det til at … nej vent lidt, man bliv­er jo nødt til at købe en sund­heds­for­sikring, men ok – lidt er der tilbage.

Men så falder ens løn, for i forhan­dlinger siger din arbe­jds­giv­er at dit valg af sund­heds­for­sikring er din egen sag, og hvor­for har du ikke val­gt den bil­lig­ste?

Så kom­mer der heldigvis en skat­telet­telse, men du kan ikke rigtigt mærke den. Pris­erne stiger og børnene har været godt syge i år, hvilket har lagt et par tusinde på lægekon­sul­ta­tion­er, hen­vis­nings­ge­byr og special‐læge tillæg.

Så falder din løn, for ny teknolo­gi har gjort din funk­tion meget let­tere at udføre og hvor du før samar­be­jd­ede med kol­le­gaer, konkur­rerer nu med folk der ingen faglighed har, men som sådan set får løst opgaven på bed­ste beskub alligev­el.

Så kom­mer der en skat­telet­telse til, og det er fa’me også på tide, for intet i det her lorte­land virk­er og uanset hvad du skal med myn­dighed­erne ender du altid med at betale et gebyr for et svar du ikke kan bruge til noget.

Så en dag … skvat­ter du på for­torvet for­di en eller anden frugt‐entusiast har klat­tet med banan­skræller. Du laver et grimt vrid i ryggen og din tid som arbe­jds­dygtig er for­bi … Dit sund­heds­for­sikrings­sel­skab er ikke over­be­viste om at du ikke har påført dig selv den skade med vil­je …

Sikke en let­telse, hva’ skat?

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.