Det fede ved lavere skat er at så har man flere penge …

Men lidt senere så falder ens løn, for man har jo mere at give af i lønfor­hand­linger, uanset om de er orga­ni­se­rede eller om man som sand disruptions-pirat giver den som solokunstner.

Heldigvis kommer der en skat­te­let­telse til, og så er det til at holde ud!

Men så falder ens løn, for skat­te­let­telsen bliver finan­si­eret af lavere arbejds­løs­hed­sy­delser og man har jo mere at give af i lønfor­hand­linger, et lavere smertepunkt ….

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­ti­kerne sætter kontant­hjælpen ned, er det for at trække lavt­lønnen længere ned. 

Gud ske tak og lov for den næste skat­te­let­telse, så er det til at … nej vent lidt, man bliver jo nødt til at købe en sund­heds­for­sik­ring, men ok – lidt er der tilbage.

Men så falder ens løn, for i forhand­linger siger din arbejds­giver at dit valg af sund­heds­for­sik­ring er din egen sag, og hvorfor har du ikke valgt den billigste?

Så kommer der heldigvis en skat­te­let­telse, men du kan ikke rigtigt mærke den. Priserne stiger og børnene har været godt syge i år, hvilket har lagt et par tusinde på læge­kon­sul­ta­tioner, henvis­nings­gebyr og special-læge tillæg.

Så falder din løn, for ny tekno­logi har gjort din funk­tion meget lettere at udføre og hvor du før samar­bej­dede med kolle­gaer, konkur­rerer nu med folk der ingen faglighed har, men som sådan set får løst opgaven på bedste beskub alligevel.

Så kommer der en skat­te­let­telse til, og det er fa’me også på tide, for intet i det her lorteland virker og uanset hvad du skal med myndig­he­derne ender du altid med at betale et gebyr for et svar du ikke kan bruge til noget.

Så en dag … skvatter du på fort­orvet fordi en eller anden frugt-entusiast har klattet med bananskr­æller. Du laver et grimt vrid i ryggen og din tid som arbejds­dygtig er forbi … Dit sund­heds­for­sik­rings­sel­skab er ikke over­be­viste om at du ikke har påført dig selv den skade med vilje …

Sikke en lettelse, hva’ skat?

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here