Det posi­tive er, at store dele af den danske medi­e­verden stadig ser det som sin opgave at holde øje med det demo­kra­tiske puls­slag og ikke lader sig kyse – men det er jo også rigtigt, at medie-verdenen – absolut inklu­sive TV – er blevet så kommerci­a­li­seret, at de tradi­tio­nelle væsentligheds-kriterier mange steder har fået nogle ordent­lige vrid­ninger i skru­estikken. Jagten på oplagstal, lytter- og seertal er i dag så intensiv, at man ofte undlader at skelne mellem skidt og kanel, mellem uvæsent­lighed og væsent­lighed med den unuan­ce­rede skar­p­vinkling og sensa­tio­na­li­se­ring som ledsa­gere. Infotainment er kommet os bety­de­ligt nærmere.

via Den Danske Publicistklub – Publicistprisen til Ole Sippel.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here