Videoen er produ­ceret af TV Odense Ser Rødt.

Mandag d. 25 september 2017 afholdt Jobcentrenes Ofre demon­stra­tion i Odense til fordel for reform­ramte danskere i både Odense og hele landet. I demon­stra­tio­nens Facebook-event kunne man læse følgende:

Vi ønsker, at gøre opmærksom på den måde, man behandler syge kontanthjælpsmodtagere/ jobcen­te­rets brugere på. At syge bliver fast­holdt i systemet, i en form for samfund­stje­neste, fremfor visi­ta­tion til flexjob og førtidspension.
Vi håber at så mange som muligt, vil støtte os, i vores kamp for et værdigt liv.

Programpunkter for demonstrationen var som følger:

 • Dorthe byder velkommen
 • Karsten Hønge medlem af folke­tinget SF.. taler
 • Charlotte Vinzent Petersen, formand for 3F Gops Odense taler
 • Reza Javid, psykolog og byrå­dskan­didat for Enhedslisten taler
 • Protestsang, Jobcentersangen.
 • Birger taler som pårørende
 • Anders taler som pårørende
 • Jan læser et digt
 • Kirsten taler om det at være syg og fanget i systemet
 • Jens Wogelius. fortæller om sit liv som aktiv førtidspensionist
 • Fri mikrofon

Fint resultat for demonstrationen, og pressen var der!

Klik her: TV2Fyn har mere billed­dæk­ning af demonstrationen

Til demon­stra­tionen trop­pede 65 menne­sker op, og i Odense er det ikke et dårligt resultat. Samtidig opnåede demon­stra­tionen fin pres­se­be­vå­genhed. Bl. a. havde TV2/Fyn en lang artikel med over­skriften: “Søn af kontant­hjælps­mod­tager: – Jeg har trøstet min mor“. Dermed er opmærk­som­heden også henledt på de enorme omkost­ninger dårlig sags­be­hand­ling har, ikke bare for pensions­sø­gende patienter, men også deres pårø­rende. Alle der kommer i kontakt med et jobcenter er i fare for det såkaldte Jobcentersyndrom, og alene det at der i folkemunde opstår et begreb for hvor dårligt man får det af jobcen­trene burde være galt nok i sig selv. De sociale og økono­miske omkost­ninger må være som de menne­ske­lige – enorme, og det er jo en kendt sag, at Finansministeriets regne­mo­deller ikke regner på den slags, lige som de ikke regner på forde­lene ved offent­lige inve­ste­ringer generelt.

Anders er pårørende og påvirket

Anders fortæller i TV2/Fyns artikel at selvom hans mor er erklæret uden arbejd­s­evne af både læger og psyko­loger, så fast­holder kommunen at arbejd­s­evnen kan udvikles. Dermed kan moderen holdes på den anse­e­ligt lavere kontanthjælp.

“…det har selv­føl­gelig lukket mig ude af fælles­skabet. Det lærte jeg bare at acceptere”

– Det har påvirket mig, at min mor har været så ked af det, at hun har grædt, og jeg har været nød til at trøste hende” fortalte Anders Winther til TV2/Fyn i forbin­delse med demon­stra­tionen på Flakhaven, og videre i artiklen står der: “Når de andre tog i Legoland eller tog i byen og spiste, måtte jeg bare accep­tere, at det var ikke det jeg skulle. Om det så var klas­se­fest eller hvad det nu var. Så det har selv­føl­gelig lukket mig ude af fælles­skabet. Det lærte jeg bare at accep­tere”. Artiklen inde­holder deru­d­over en række videos fra demon­stra­tionen og et inter­view med medar­rangør Kirsten Felin.

Alt i alt et flot arbejde af Odenses Jobcenterofre!

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here