Sagen er jo den, at Danmark har noget nær verdens­re­kord, når det drejer sig erhvervs­del­ta­gelse. Der er rigtignok sket en lille reduk­tion i erhvervs­del­ta­gelsen for de 16-64-årige siden begyn­delsen af 1980’erne, fra omkring 82 procent til omkring 78 procent før krisen. Det skyldes dels, at såkaldte ’skånejob’ er blevet fjernet, dels og især, at en stigende andel af unge tager en uddan­nelse og i stigende grad en længe­re­va­rende uddan­nelse. For 40-årige mænd er erhvervs­del­ta­gelse næsten 90 procent og næsten den samme for 45-årige kvinder. Det »produk­tive grundlag for de gene­røse over­førsler« er intakt.

via Demagogi om arbejds­styrken | Information.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here