Sagen er jo den, at Dan­mark har noget nær ver­den­sreko­rd, når det drejer sig erhvervs­delt­agelse. Der er rigtig­nok sket en lille reduk­tion i erhvervs­delt­agelsen for de 16–64-årige siden beg­y­n­delsen af 1980’erne, fra omkring 82 pro­cent til omkring 78 pro­cent før krisen. Det skyldes dels, at såkaldte ’skåne­job’ er blevet fjer­net, dels og især, at en sti­gende andel af unge tager en uddan­nelse og i sti­gende grad en læn­gere­varende uddan­nelse. For 40‐årige mænd er erhvervs­delt­agelse næsten 90 pro­cent og næsten den samme for 45‐årige kvin­der. Det »pro­duk­tive grund­lag for de gen­erøse over­førsler« er intakt.

via Dem­a­go­gi om arbe­jdsstyrken | Infor­ma­tion.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.