Syv forbundne kriser

Finanskrisen var ikke en isoleret begi­venhed, men et udtryk for en ny normal­til­stand. Det globale risi­ko­land­skab anno 2013 er domi­neret af turbu­lens og ufor­ud­si­ge­lighed. Syv verden­s­oms­pæn­dende mega­kriser griber ind i hinanden i et komplekst dyna­misk samspil, hvor udvik­lingen på ét område lynhur­tigt kan forandre vilkå­rene funda­men­talt på et andet. Det stiller helt nye krav til beslut­nings­ta­gerne om at udvikle sammen­hæn­gende svar og græn­se­over­skri­dende løsninger. Mandag Morgen kort­lægger de syv globale kriser – og beskriver de komplekse udfor­dringer, de skaber.

via De syv forbundne mega­kriser 2013 | Mandag Morgen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here